Nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen6300

Januar 2019

I ønskes et rigtig godt Nytår, om end lidt forsinket.

Generalforsamling:
Den årlige generalforsamling i Kulturlandsbyen6300 nærmer sig. Den afholdes i år tirsdag d. 26.marts kl. 19 på Naturskolen på Gråsten Landbrugsskole.
Generalforsamlingen afholdes efter vedtægterne og forslag kan allerede nu sendes til formanden.
Kl. 19, før selve generalforsamlingen, fortæller Thora Nissen om hertugerne af Augustenborg, som jo også ejede Fiskbæk gods og Gråsten Slot.
Alle er velkomne.
Foreningen giver denne aften kaffe og kage til medlemmerne, ikke-medlemmer kan købe den.
Efter kaffen er der generalforsamling.
Vedtægterne kan læses på hjemmesiden http://www.kulturlandsbyen6300.dk/forside/vedtaegter/

Årskontingent:
Det er tid til at indbetale årskontingentet, som er på 100 kr. for enkeltmedlemmer, på foreningens konto i Sydbank: 8060 1167143.
Bemærk: Husk, at familiekontingentet (husstande, hvor mere end én person er medlem) fra 2017 steg til 150 kr.
Husk endelig at skrive navn ved indbetalingen, I skal ikke skrive kontingent 2019, men i stedet jeres navn. Så ved kassereren, hvem der har indbetalt.
Det er også muligt at betale kontant til en af bestyrelsesmedlemmerne. Betalingen skal gerne være inde før generalforsamlingen d.26. marts.

Ting, I kan glæde jer til:
Gråsten Landbrugsskole afholder i samarbejde med Kulturlansbyen her i foråret de sidste af sæsonens højskoleaftener. De foregår henholdsvis onsdag d.20. februar, hvor der er foredrag med Daniel
Rye, som har siddet som ISIS´fange. Puk Damsgaard har skrevet bogen: ”Ser du månen, Daniel?” om hans fangenskab, og bogen er ved at blive filmatiseret. Foredraget koster inkl. kaffe og kage kr. 200. Den sidste aften er onsdag d. 6. marts, hvor der er Sangaften med Silke og Vagn. Prisen er 80 kr. Begge arrangementer starter kl. 19. Link til omtalen på Landbrugsskolens hjemmeside http://gl.dk

KIG= Kunst I Gråsten, udstillingen, der arrangeres i Den røde Lade i samarbejde mellem FFKK, Gråsten Landbrugsskole og Kulturlandsbyen, har i år fernisering lørdag d. 11. 5 kl. 15. Åbningstale ved borgmester Erik Lauritzen. Alle er velkomne. Den varer til Skt. Hans Aften, så der er rigelig tid til at nyde udstillingen. Åbningstider er lørdag/søndage og helligdage.

Igen i år afholdes Sporets dag. I år bliver det pinsesøndag d. 9. juni, denne gang i samarbejde med såvel Gråsten Landbrugsskole som Haver til maver. Mere information følger, programmet er ved at blive lagt.

Foreningen deltager igen ved Åbent Landbrug søndag d. 15. 9., igen med temaet husflid. Til gengæld kan vi ikke være med ved Gråsten Æblefestival, som med kort varsel er blevet flyttet fra uge 41 til d.12., 13. og 14. 9. Det har vi ikke ressourcer til.

Teater om Fiskbæk arbejder vi på bliver en realitet i uge 41, vi har allerede fået tilskud fra Sønderborg Kommune, Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme. Vi har i samarbejde med Adsbøl Borgerforening ansøgning inde hos Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer og derudover hos fem store fonde. Hvis vi får midlerne, bliver der en del ekstra arbejde, og vi håber på, at medlemmer og andre interesserede vil synes, det er interessant og givtigt at deltage.

I øvrigt tager vi meget gerne imod forslag til aktiviteter og arrangementer.

Venlig hilsen
Hanne Næsborg-Andersen,
Formand for Kulturlandsbyen6300.
www.kulturlandsbyen6300.dk. Facebook: Kulturlandsbyen6300

20190130 Nyhedsbrev Kulturlandsbyen