Invitation generalforsamling 2014

Kære medlemmer af Kulturlandsbyen6300

Der indbydes hermed til generalforsamling i Kulturlandsbyen6300 tirsdag d. 25.3. kl. 20.00 i Naturskolen på Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten.

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

Forslag til dagsordenen bedes sendt til formanden (mig) senest 14 dage før.

Samtidig erindrer jeg om vores foredrag TORSDAG D.6. MARTS KL. 19 på Gråsten Landbrugsskole i Foredragssalen.

Her er pressemeddelelsen med alle informationer. Snyd ikke jer selv for en dygtig og engageret foredragsholder:

Torsdag d.6. marts kan man på Gråsten Landbrugsskole høre overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fra Museum Sønderjylland Sønderborg Slot fortælle om landbrugets historie på Gråstenegnen i ældre tid.

Carsten Porskrog Rasmussen udgav sidste år en meget grundig bog om Det sønderjyske landbrugs historie 1544 – 1830, og det er med udgangspunkt i denne forskning, han fortæller specifikt om landbrugets historie på Gråstenegnen.

Landbrugets historie er selvfølgelig tæt knyttet sammen med den politiske historie, og når der var fred og ro, trivedes landbruget, mens det havde meget vanskelige vilkår f.eks. under svenskekrigene i 1600tallet.

Der skete i denne periode store omvæltninger, og en af de mere markante var landboreformerne. Dog var Gråstenegnens store godser før reformerne ikke baseret kun på hoveri, men landbruget fungerede som en blanding af jord, dyrket af bønderne selv, og jord, de skulle dyrke for godsejerne.

Hør mere, når Carsten Porskrog Rasmussen udruller denne brogede historie. Foredragsholderen har i mange år holdt foredrag om emner fra Sønderjyllands historie og skrevet bøger om bl.a. herregårdenes historie og om de slesvigske hertuger. Han har også været guide på Historisk Samfund for Sønderjyllands udflugter, hvor han er kendt for at kunne trække de store linjer op og samtidig fortælle de detaljer, der gør historien levende. Foredraget er arrangeret af Sønderborg Folkeuniversitet og Kulturlandsbyen6300.

Sted: Gråsten Landbrugsskole, Foredragssalen

Tid: Torsdag d.6. marts 2014, kl. 19

Pris:40 kr. inkl. Kaffe

Tilmelding (af hensyn til kaffen): Hanne Næsborg, email naesborg@gmail.com, tlf. 61 65 64 48, senest d. 3.3. kl. 14. Oplys venligst navn, antal og tlf.nr.