Handleplan for 2014

Det kan gøres meget kort, men der ligger en del arbejde bag. I løbet af 2014 ønsker bestyrelsen, at der, i samarbejde med Landbrugsskolen og i lyset af Mærskfondens oplysninger, kan defineres et nyt indhold i foreningen, hvor man holder fast i grundtankerne, men gentænker ud fra de nye forudsætninger. Her kunne det være fint at tænke endnu mere arbejde med børn og unge ind.

Vi ønsker at samarbejde om æbletemadagene i efteråret 2014 og har allerede i samarbejde med Landbrugsskolen reserveret lokaler til afholdelse af kunstudstilling over temaet.

Desuden ønsker vi at fortsætte samarbejdet med Kulturgruppen i Gråsten Forum samt deltage i de sammenhænge, der måtte være relevante.