Fortælling om hertugerne af Augustenborg – efterfølgende med Kulturlandsbyens generalforsamling

tirsdag den 26. marts kl. 19.00 på Naturskolen ved Gråsten Landbrugsskole.

Fortælling om hertugerne af Augustenborg, som jo også ejede Fiskbæk gods og Gråsten Slot indleder dette års generalforsamling i Kulturlandsbyen6300.

Fortælleren er Thora Nissen, som mange vil huske som guide på Augustenborg slot. Thora har også tidligere skrevet en bog om H.C. Andersen på Augustenborg og Gråsten slotte.

Alle er velkomne.

Generalforsamlingen afvikles i henhold til foreningens vedtægter.
Vagn Hansen, Birgitte Norman Houe og Lise Paulsen er på valg til bestyrelsen. Vagn modtager genvalg. Suppleanterne Bodil Gregersen og Elin Lunding er også på valg, og de er begge villige til at fortsætte.

Foreningen giver den aften kaffe og kage til medlemmerne. Ikke-medlemmer kan købe den.

Gråsten, 7. marts 2019

Nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen6300

Januar 2019

I ønskes et rigtig godt Nytår, om end lidt forsinket.

Generalforsamling:
Den årlige generalforsamling i Kulturlandsbyen6300 nærmer sig. Den afholdes i år tirsdag d. 26.marts kl. 19 på Naturskolen på Gråsten Landbrugsskole.
Generalforsamlingen afholdes efter vedtægterne og forslag kan allerede nu sendes til formanden.
Kl. 19, før selve generalforsamlingen, fortæller Thora Nissen om hertugerne af Augustenborg, som jo også ejede Fiskbæk gods og Gråsten Slot.
Alle er velkomne.
Foreningen giver denne aften kaffe og kage til medlemmerne, ikke-medlemmer kan købe den.
Efter kaffen er der generalforsamling.
Vedtægterne kan læses på hjemmesiden http://www.kulturlandsbyen6300.dk/forside/vedtaegter/

Årskontingent:
Det er tid til at indbetale årskontingentet, som er på 100 kr. for enkeltmedlemmer, på foreningens konto i Sydbank: 8060 1167143.
Bemærk: Husk, at familiekontingentet (husstande, hvor mere end én person er medlem) fra 2017 steg til 150 kr.
Husk endelig at skrive navn ved indbetalingen, I skal ikke skrive kontingent 2019, men i stedet jeres navn. Så ved kassereren, hvem der har indbetalt.
Det er også muligt at betale kontant til en af bestyrelsesmedlemmerne. Betalingen skal gerne være inde før generalforsamlingen d.26. marts.

Ting, I kan glæde jer til:
Gråsten Landbrugsskole afholder i samarbejde med Kulturlansbyen her i foråret de sidste af sæsonens højskoleaftener. De foregår henholdsvis onsdag d.20. februar, hvor der er foredrag med Daniel
Rye, som har siddet som ISIS´fange. Puk Damsgaard har skrevet bogen: ”Ser du månen, Daniel?” om hans fangenskab, og bogen er ved at blive filmatiseret. Foredraget koster inkl. kaffe og kage kr. 200. Den sidste aften er onsdag d. 6. marts, hvor der er Sangaften med Silke og Vagn. Prisen er 80 kr. Begge arrangementer starter kl. 19. Link til omtalen på Landbrugsskolens hjemmeside http://gl.dk

KIG= Kunst I Gråsten, udstillingen, der arrangeres i Den røde Lade i samarbejde mellem FFKK, Gråsten Landbrugsskole og Kulturlandsbyen, har i år fernisering lørdag d. 11. 5 kl. 15. Åbningstale ved borgmester Erik Lauritzen. Alle er velkomne. Den varer til Skt. Hans Aften, så der er rigelig tid til at nyde udstillingen. Åbningstider er lørdag/søndage og helligdage.

Igen i år afholdes Sporets dag. I år bliver det pinsesøndag d. 9. juni, denne gang i samarbejde med såvel Gråsten Landbrugsskole som Haver til maver. Mere information følger, programmet er ved at blive lagt.

Foreningen deltager igen ved Åbent Landbrug søndag d. 15. 9., igen med temaet husflid. Til gengæld kan vi ikke være med ved Gråsten Æblefestival, som med kort varsel er blevet flyttet fra uge 41 til d.12., 13. og 14. 9. Det har vi ikke ressourcer til.

Teater om Fiskbæk arbejder vi på bliver en realitet i uge 41, vi har allerede fået tilskud fra Sønderborg Kommune, Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme. Vi har i samarbejde med Adsbøl Borgerforening ansøgning inde hos Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer og derudover hos fem store fonde. Hvis vi får midlerne, bliver der en del ekstra arbejde, og vi håber på, at medlemmer og andre interesserede vil synes, det er interessant og givtigt at deltage.

I øvrigt tager vi meget gerne imod forslag til aktiviteter og arrangementer.

Venlig hilsen
Hanne Næsborg-Andersen,
Formand for Kulturlandsbyen6300.
www.kulturlandsbyen6300.dk. Facebook: Kulturlandsbyen6300

20190130 Nyhedsbrev Kulturlandsbyen

Nyhedsbrev 13. september 2018

Husflidsudstilling på Åbent Landbrug søndag den 16. september mellem kl. 10 og 16.

Se og hør hvordan man lavede mange brugsgenstande selv i bedstefars og oldefars tid.
Kom til Åbent Landbrug på Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten. Se, hør og snak med folk der holder de gamle håndværk på afstand af glemslen.

Indtryk fra Sporets Dag i Adsbøl Grue 2018

Den 10. juni 2018 var der Sporets Dag. Dette er en landsdækkende begivenhed, hvor der arrangeres turføringer rundt om i landet. Landbrugsskolen har to spor i landskabet. SIdste år, hvor det var første gang Sporets Dag blev markeret på landbrugsskolen, blev der foretaget tur på gul rute. I år var turen så kommet til rød rute, hvorfra videoerne i det følgende stammer.

 

 

Nyhedsbrev 4. juni 2018

Nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen6300

Kære modtagere af nyhedsbrev

Lige et par linjer for at gøre jer opmærksom på, at i morgen er
absolut sidste chance for at se årets KIGudstilling i Den røde Lade.
Der er åbent fra kl. 11-17.

På søndag afholdes for 2. år i træk Sporenes dag på Fiskbæk
Sporet. I år er fokus på den røde del af Sporet, den, der går
gennem Adsbøl Grue. Der gås to ture fra Gråsten Landbrugsskoles
p-plads, henholdsvis kl. 10 og kl. 11, og undervejs er der
fortællinger. Turene slutter i ”Haver til maver”, hvor Helle Tychsen
Bojsen fortæller om projektet og der serveres chili-sin-carne. Alle
er velkomne, men man kan ikke gå turen, hvis man er meget
gangbesværet, med barnevogn eller klapvogn.
Samme dag er der Adsbøl-dag i Adsbøl. Programmet kan ses på
hjemmesiden www.adsboel.net, og Sporet kan også nås fra Adsbøl,
her bare under jernbanetunnelen.

Venlig hilsen
Hanne Næsborg-Andersen,
mail: naesborg@gmail.com
Formand for Kulturlandsbyen6300.
www.kulturlandsbyen6300.dk
Facebook: Kulturlandsbyen6300.

Pressemeddelelse angående Sporets Dag 2018 i Fiskbæk

Pressemeddelelse

Sæt søndag d. 10. juni af

Den dag er der nemlig aktivitet i såvel Adsbøl Grue som i Adsbøl selv. Samme dag afholdes Sporets dag i området omkring Adsbøl Grue og ”Haver til maver”, og Adsbøl dag, hvor Adsbøl viser mulighederne i landsbyen.

Sporets dag er en del af en landsomfattende begivenhed, hvor mange Spor rundt omkring i Danmark afholder begivenheder for at gøre opmærksom på, at de er der. Læs mere på www.spor.dk

Sidste år blev der for første gang afholdt Sporets dag i Fiskbæk. Det blev en rigtig god oplevelse, så i år gentages arrangementet, denne gang med den anden del af Sporet ved Fiskbæk, nemlig det, der går gennem Adsbøl Grue, også kaldet Paradiset eller Adsbøl Dam.

Der gås to ture med guide, begge med udgangspunkt i p-pladsen på Gråsten Landbrugsskole. Den første starter kl. 10, den anden kl. 11. Undervejs på ruten er der poster med fortællinger om stedet og en overraskelse. Ruten ender i ”Haver til maver”, hvor Helle Tychsen Bojesen vil fortælle om stedet. Der serveres en smagsprøve på produkter fra haven, og man er velkommen til at blive og hygge sig. Arrangementet er åbent for alle, dog er turen ikke egnet med barnevogn/klapvogn og heller ikke for handicappede. Man er velkommen til at medbringe kaffe. Husk vand, hvis det er varmt på dagen.

Bagefter kan man måske smutte over til Adsbøl og se, hvad der foregår der. For program, se www.adsboel.net

Parterne bag arrangementet er Gråsten Landbrugsskole, Haver til maver, Historisk Forening for Graasten By og Egn og Kulturlandsbyen6300.

Fakta om SPOR.DK
SPOR.DK er trampestier, der giver befolkningen mulighed for at gå på opdagelse i dele af den danske natur, som normalt ikke er tilgængelig for offentligheden. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med lodsejerne, der i samarbejde med lokalsamfundet etablerer vandrestier på deres jord. Der findes 187 spor, eller hvad der svarer til godt 1000 km vandrestier fordelt i hele landet.

Projektet er et unikt samarbejde mellem organisationer med interesse i natur, friluftsliv og adgang til det åbne land. Projektets styregruppe består af Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforeninger, Landbrug og Fødevarer, Landdistrikternes fællesråd og Naturstyrelsen.

 

Hvis I ønsker yderligere oplysninger angående Sporets dag, er I velkomne til at kontakte Hanne Næsborg-Andersen, Kulturlandsbyen6300, mail naesborg@gmail.com, tlf. 6656448. Angående Adsbøl dag kontaktes Pia Feldstedt, Adsbøl Borgerforening Email: adsboelborger@gmail.com, mobil: 22954566

 

 

Kunst i Gråsten, Nyhedsbrev maj 2018

Til modtagerne af Nyhedsbrev:

Kunst I Gråsten, også kaldet KIG 2018

For tredje gang åbner Den røde Lade på Gråsten Landbrugsskole sine porte for kunsten. I 2016 startede traditionen med en velbesøgt og spændende udstilling, det gentog sig sidste år og i år fortsætter det så heldigvis.

Udstillerne er udelukkende medlemmer af FFKK, Flensborg Fjord Kunst & Kultur Forening, der har medlemmer på begge sider af grænsen. Rummet i sig selv er et kunstværk, imponerende og rustikt. Laden stammer oprindelig fra 1799 og er ombygget undervejs, står nu med imponerende dimensioner og et kæmpe spænd i loftet. 49 kunstnere fra Danmark og Tyskland udstiller værker i forskellige genrer, bl.a. maleri, skulptur, objekt, fotografi, keramik, installation. Listen over de deltagende kunstnere kan ses på www.ffkk.org og www.kulturlandsbyen6300.dk samt på Facebook.

Udstillingen afholdes i samarbejde med foreningen Kulturlandsbyen6300 og er sponsoreret af Sønderborg kommune, Fabrikant Mads Clausens fond og Gråsten Landbrugsskole.

Den kan ses fra d. 19. maj, kl. 15.00 til d. 5. juni, kl. 17.00, fredag og lørdag kl. 13 – 17, søn- og helligdage kl. 11 – 17. Der er gratis adgang og mulighed for at møde forskellige kunstnere.

    

Fernisering er lørdag, d. 19.05. kl. 15, hvor formanden for FFKK, Inge Olsen og forstander for Gråsten Landbrugsskole Bjarne Ebbesen byder velkommen. Derefter holder Stephan Kleinschmidt, viceborgmester og formand for Udvalget for Kultur-, Idræt-, Handel- og Turisme åbningstalen. Musik ved ”Leander & Lennart – handmade beats”.

Alle er velkomne.

Venlig hilsen

Hanne Næsborg-Andersen,

mail naesborg@gmail.com

Formand for Kulturlandsbyen6300.

www.kulturlandsbyen6300.dk

Facebook: Kulturlandsbyen6300.

Kunst i Gråsten 2018

Kunst I Gråsten, også kaldet KIG 2018

For tredje gang åbner Den røde Lade på Gråsten Landbrugsskole sine porte for kunsten. I 2016 startede traditionen med en velbesøgt og spændende udstilling, det gentog sig sidste år og i år fortsætter det så heldigvis. Udstillerne er udelukkende medlemmer af FFKK, Flensborg Fjord Kunst & Kultur Forening, der har medlemmer på begge sider af grænsen. Rummet i sig selv er et kunstværk, imponerende og rustikt. Laden stammer oprindelig fra 1799 og er ombygget undervejs, står nu med imponerende dimensioner og et kæmpe spænd i loftet. 49 kunstnere fra Danmark og Tyskland udstiller værker i forskellige genrer, bl.a. maleri, skulptur, objekt, fotografi, keramik, installation.

Udstillingen afholdes i samarbejde med foreningen Kulturlandsbyen6300 og er sponsoreret af Sønderborg kommune, Fabrikant Mads Clausens fond og Gråsten Landbrugsskole. Den kan ses fra d. 19. maj, kl. 15.00 til d. 5. juni, kl. 17.00, fredag og lørdag kl. 13 – 17, søn- og helligdage kl. 11 – 17. Der er gratis adgang og mulighed for at møde forskellige kunstnere.     

Fernisering er lørdag, 19.05. kl. 15, hvor formanden for FFKK, Inge Olsen og forstander for Gråsten Landbrugsskole Bjarne Ebbesen byder velkommen. Derefter holder Stephan Kleinschmidt, viceborgmester og formand for Udvalget for Kultur-, Idræt-, Handel- og Turisme åbningstalen. Musik ved ”Leander & Lennart – handmade beats”. Alle er velkomne.

Kig invitation kunstnere 2018

 

Referat fra Kulturlandsbyen6300s generalforsamling den 26. marts 2018

Afbud fra Vagn, Birgitte og Henry. Derved 26 medlemmer tilstede. Referent: Lise Rosengaard Paulsen.


1. Bendt Olesen er valgt til dirigent og han konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Hanne aflægger beretning som godkendes. Se bilag.

3. Regnskabet godkendes (med ændringer af datoer). Bente Damkjær spørger hvor fondspengene er ? Pengene er søgt i fællesskab med Gråsten landbrugsskole og er på deres konto.

4. Fastsættelse af kontingent godkendt.100kr. pr. person og 150kr. pr. familie.

5. Vedtægtsændringerne er enstemmigt vedtaget. Se bilag.

6. Hanne fremlægger handleplan. Se bilag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Birgitte Norman Houe og Britta Kubiak er genvalgt.

Vagn Anders Victor Hansen er valgt for en 1-årig periode.

Bodil Gregersen er genvalgt som suppleant.

Elin Lunding valgt som suppleant.

8. Revisorerne Anne Marie Brodersen og Bente Damkjær er genvalgt.

Revisorsuppleant Bent Skibsted er genvalgt.

9. Evt: Intet

Konstituering af bestyrelsen.

Formand er Hanne Næsborg

Næstformand Vagn Anders Victor Hansen

Kasserer Jørgen Clausen

Sekretær Lise Paulsen

Medlemmer af bestyrelsen Karin Baum, Birgitte Norman Houe og Britta Kubiak.

Suppleanter: Bodil Gregersen og Elin Lunding.

Bestyrelsens beretning for 2017

Gråsten Landbrugsskole

Bestyrelsen har i 2017 fortsat det gode samarbejde med det nye forstanderpar. Hovedparten af de arrangementer, der omtales i beretningen, er foregået i samarbejde med skolen. I efteråret har bestyrelsen deltaget i et møde med forstanderparret, hvor det fremtidige samarbejde blev diskuteret. Mødet havde karakter af brainstorm og blev dygtigt ledet af foreningens kasserer Jørgen Chr. Clausen. Det mundede ud i en ny- og gentænkning af foreningens formål, at skabe et kulturcenter i området omkring Gråsten Landbrugsskole. Ideerne fra mødet er nu blevet renskrevet, og i samarbejde med skolens bestyrelse vil vi i 2018 gå nærmere ind i en virkeliggørelse af ideerne bag. Hovedtemaet er at skabe ”et pulserende og kulturudvekslende miljø for håndens og åndens arbejde, et ideernes møde- og værksted, hvor unge og gamle, lægmænd og eksperter, elever og lærere, lokale og udefrakommende sammen skaber forestillinger om det gode liv i pagt med naturen.” Vi glæder os til samarbejdet.

Arrangementer

Foredrag om Kongehuset og Gråsten

Jette Knapp fortalte ved generalforsamlingen om Kongehuset og Gråsten, ud fra sin bog om samme emne, ledsaget af billeder.

Sporets dag

Vi afholdt for første, men ikke sidste gang, Sporets dag d. 11.6. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Historisk Forening for Graasten By og Egn og Gråsten Landbrugsskole. Turen gik med guide ad sporet forbi landbrugsskolens marker, gennem Roden skov og forbi husmandsstederne. To steder på ruten stod en fortæller og fortalte om stedets historie. Anne Marie Brodersen fortalte om Roden skov, og Jens Chr. Clausen om husmandsstederne. Såvel kl. 10 som kl. 11 var der pænt med deltagere, og vejret var med os. Guiderne fortalte selvfølgelig også lidt undervejs, og vores indtryk var, at folk var tilfredse med dagen. Turene blev afsluttet med fælles bagning af snobrød ved Naturskolen. Dagen resulterede også i, at man gik i gang med at få en oversigt over, hvad der behøves for at få Sporet gjort enklere at finde og mere lettilgængeligt. Det arbejdes der videre med.

Spejderarrangement

Vi deltog i samarbejde med Gråsten Forum, Historisk Forening for Graasten By og Egn, FFKK samt Landbrugsskolen i Spejderlejren. Såvel d. 25. som d. 28. juli havde vi inviteret spejdere til løb og aktiviteter i såvel Den røde Lade som i Gråsten området. I alt deltog ca. 160 spejdere, og det var en stor fornøjelse. Dagene startede med et løb, med slutpunkt i Gråsten Slot og vagtparaden, om fredagen endda med dronning. Undervejs var der poster, hvor der blev fortalt historier om Gråsten og skovene, og I har hørt nogle af historierne her i aften. Tilbage ved Den røde Lade stod den på store mængder sandwich, hvorefter spejderne blev delt i to, det ene hold malede under kyndig vejledning af malere fra FFKK, det andet dansede folkedans under vejledning af Ulla Lykke Alnor. Til sidst fortalte Anton Mortensen om Den lille pige med svovlstikkerne og trak trådene op til i dag. En stor tak til alle, der deltog og var med i planlægningen. Det var helt sikkert en god reklame for Gråsten, som man også kan høre på den video, Sønderborg kommune har lagt op på Facebook siden med spejderlejren.

KIG

Fra d. 26.8. til d. 10.9. afholdt FFKK for 2. gang udstilling i Den røde Lade. En tradition, der begyndte i 2016 på Karin Baums initiativ og drivkraft. Bestyrelsen hjalp til med praktiske opgaver. Vi håber, det nu er blevet en fast årlig begivenhed med KIG= Kunst I Gråsten.

Åbent Landbrug

d. 17.9. deltog vi også i, i samarbejde med Historisk Forening for Graasten By og Egn, og assisteret af Asta Flyvholm Kjær. Vi havde fået en stand og bemandet den med plancher, hvor vi fortalte bl.a. lidt om Landbrugsskolens og husmandsstedernes historie, men også selvfølgelig om foreningen. Det var spændende at deltage i, og vi fik snakket med mange mennesker. På vores hjemmeside ligger nu billederne, der blev anvendt på dagen.

Æblefestivalen

Igen i år har Birgitte Normann Houe stået for samarbejdet med skolerne til stor glæde for alle parter og deltaget i arbejdet i styregruppen med at få Gråsten Æblefestival gennemført. Foreningen deltog i samarbejde med FFKK og Historisk Forening for Graasten By og Egn med en stand såvel fredag som lørdag ved selve festivalen. I den anledning havde vi i samarbejde med Historisk Forening lavet en konkurrence, hvor man kunne vinde et års medlemskab.

Bestyrelsen

Der har i løbet af året været afholdt 7 bestyrelsesmøder. Derudover har Birgitte Normann Houe deltaget i styregruppen for Gråsten Æblefestival. Flere fra bestyrelsen har som tidligere nævnt været aktive i forbindelse med Gråsten Æblefestival. Der har været holdt flere møder med forstanderen for Landbrugsskolen.

Formanden samt Karin Baum har deltaget i flere møder om udsmykning af viadukter og broer i Gråsten, herunder viadukten ved Adsbøl Grue. Det fortsætter i 2018.

Formanden har deltaget i Gråsten Forums møde for foreningerne i området, hvor foreningsportalen blev omtalt. Bestyrelsen har endnu ikke fået foreningen med på portalen. Det skyldes arbejdet med en ny vision/mission. Derudover har formanden deltaget i et andet møde med Gråsten Forum, hvor man diskuterede mulighederne for samarbejde og bl.a. konkret her om Sporet og forskønnelse af samme.

Formanden har sammen med skuespilforfatter Kaj Nissen deltaget i et møde med viceforstander Henriette Ebbesen, hvor mulighederne for at opsætte et skuespil i Den røde Lade om Fiskbæks historie, skrevet af Kaj Nissen, blev drøftet. Her enedes man om en tidshorisont, der hedder efteråret 2019, Det lille Teater er indover, og vi skal nu til at søge fonde, med forhåbentlig hjælp fra Landbrugsskolen.

Formanden har også deltaget i et møde med Æblegård Friskole og Humlehave og Adsbøl Borgerforening om etablering af et muligt Skolespor i Adsbøl. Der er, så vidt vides, endnu ikke sket videre i sagen.

Jørgen Chr. Clausen har deltaget i Kulturforum møde i Sønderborg, arrangeret af Sønderborg Kommune. En aften, hvor deltagerne gav input til kulturinitiativer de næste fire år. Derudover har han sammen med Birgitte Norman Houe deltaget i en fundraising aften, hvor foreningerne blev klædt på til den svære disciplin.

Foreningen har fået adgang til basen fonde.dk

Bestyrelsen har lavet en oversigt over, hvad man vil arbejde med fremover, og ikke mindst, hvornår man agter at gøre det. Et årshjul…

Fonde

Fra Fabrikant Mads Clausens Fond har foreningen i samarbejde med Landbrugsskolen modtaget kr. 25.000 til anskaffelse af lys, lydanlæg og møbler til Den røde Lade.

Medlemstal

Antal betalende medlemmer var i 2017 40 personer. Her er familiemedlemsskab optalt som 2 personer.

Tak

Til sidst en stor tak til alle vores samarbejdspartnere, især til Landbrugsskolen og dens forstanderpar, der som sædvanlig altid stiller op og hjælper. Tak til de, der planlagde, slæbte og hjalp ved vores arrangementer, uden dem kunne de ikke have været gennemført. En meget stor tak til bestyrelsen, som knokler på og kommer med ideer. Og selvfølgelig en stor tak til jer, der støtter ideen og stadig er medlemmer.