Nyt navn og formål til foreningen. Kulturlandsbyen6300 bliver til “Kultur i Gråsten”

Kulturlandsbyen6300 holdt generalforsamling d. 22. Marts på Naturskolen i Gråsten Landbrugsskole. Her besluttede de fremmødte medlemmer at godkende bestyrelsens forslag om ændrede vedtægter. Det betyder, at foreningen fra samme dato ikke længere har som formål at oprette et kulturcenter i den røde lade på Gråsten Landbrugsskole, og derfor heller ikke længere hedder Kulturlandsbyen6300. Foreningens formål er nu at støtte kultur i Gråsten området, så det nye navn er, logisk nok, Kultur i Gråsten. 
Bestyrelsen glæder sig til at gå i gang med arbejdet og konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Vi har allerede en del ideer i støbeskeen. 

Nyhedsbrev 2022, Generalforsamling

Til modtagerne af nyhedsbrevet fra Kulturlandsbyen:
Her er to korte nyheder fra foreningen:
Generalforsamlingen d. 22.3. kl 1630 på Naturskolen, Gråsten Landbrugsskole
Generalforsamlingen afvikles efter vedtægterne og dagsordenen. Efter generalforsamlingen er der gratis aftensmad til medlemmerne, ikke-medlemmer betaler 50 kr.
Bestyrelsen har lavet et forslag til vedtægtsændring, fordi Gråsten Landbrugsskoles bestyrelse har ændret på foreningens brug af Den røde Lade, så den nu kun er tilgængelig for foreningen i sommermånederne. Da det derfor ikke længere er muligt at opfylde vedtægternes formål, har bestyrelsen besluttet at komme med to forslag til generalforsamlingen d. 22.3. vedrørende foreningens fremtid. Det ene går ud på en vedtægtsændring med nyt navn og formål, det andet på en opløsning af foreningen.
Vi opfordrer medlemmerne til at møde talstærkt op, hvis de vil være medbestemmende. Kontingent skal selvfølgelig være betalt før mødet. Forslaget er vedhæftet.
Vi opfordrer også til, at de, som vil spise med bagefter, melder sig til hos Bodil Gregersen mail bodilgreg@gmail.com, mobil 24237079 senest d. 18.3

Comedy på torsdag kl 1930 på Gråsten Landsbrugsskole
Sæsonens sidste højskoleaften på Gråsten Landbrugsskole byder som noget nyt på en af Danmarks bedste unge komikere, nemlig Michael Schøt. Han er især kendt for at lave politisk satire, og hver uge kan man på nettet se og høre hans kommentarer til, hvad der er sket i ugens løb, i “Schøtministeriet”. Han arbejder blandt andre sammen med Flemming Jensen, og er her i foråret på tur Danmark rundt med sit show:”Dæmonkratiet”. Entré 200 kr inkl. kaffe og kage, billetter kan købes ved indgangen.

Venlig hilsen
på bestyrelsens vegneHanne Næsborg

Nyhedsbrev februar 2022

Kære modtagere af nyhedsbrev

I ønskes et rigtig godt Nytår, hvor vi forhåbentlig begynder at kunne afholde arrangementer og møder igen.

Årskontingent:

Det er tid til at indbetale årskontingentet, som er på 100 kr. for enkeltmedlemmer, på foreningens konto i Sydbank: 8060 1167143.

Familiekontingentet (husstande, hvor mere end én person er medlem) er 150 kr.

Husk endelig at skrive navn ved indbetalingen, I skal ikke skrive kontingent 2022, men i stedet jeres navn. Så ved kassereren, hvem der har indbetalt.

Det er også muligt at betale kontant til en af bestyrelsesmedlemmerne. Betalingen skal gerne være inde før generalforsamlingen d.22. marts.

Generalforsamling:

Den årlige generalforsamling i Kulturlandsbyen6300 nærmer sig. Den afholdes i år tirsdag d. 22.marts kl. 16.30 på Naturskolen, på Gråsten Landbrugsskole.

Generalforsamlingen afholdes efter vedtægterne og forslag kan allerede nu sendes til formanden.

I kan glæde jer til de sidste to højskoleaftener, som vi arrangerer sammen med Gråsten Landbrugsskole. De holdes i foredragssalen på Landbrugsskolen.

Onsdag d. 23.2 kl. 19 er emnet: Den nye højskolesangbog. Jesper Moesbøll, som før har været forstander på Ask Højskole og redaktør af Sanghåndbogen, guider os igennem den nye Højskolesangbog. Vi skal selvfølgelig også synge sammen. Pris 100 kr inkl. kaffe og kage.

Torsdag d. 10.marts kl. 19.30 kommer en af de bedste standupkomikere i Danmark, nemlig Michael Schøt, med sit show: Demokrati eller Dæmonkrati?. Han er en skarp iagttager af, hvad der rør sig, især indenfor politik, og der venter en rigtig god aften. Pris 200 kr inkl. kaffe og kage.

Vel mødt.

På bestyrelsens vegne

Hanne Næsborg.

www.kulturlandsbyen6300.dk

Julemosaik Højskolearrangementet på søndag den 5. december 2021

 • N.B.:  På grund af coronasituationen skal man vise gyldigt coronapas.
 • Søndag den 5. December kl 13.30 er alle velkomne til julehygge på Gråsten Landbrugsskole. Der er i den grad dømt jul, når arrangementet “Julemosaik” løber af stablen. Vi starter i Naturskolen, hvor Jørgen Clausen fra Det lille Teater fortæller julehistorier. Derefter kommer musikeren Vagn Anders Hansen og spiller for til julefællessang.
  Til sidst går vi i samlet flok ned til spisesalen, hvor Hanne Næsborg fortæller lidt om julebagningens historie, og bagefter er der eksempler på samme bagværk fra Landbrugsskolens gode køkken. Køkkenleder Birgit Skræp Hansen fortæller om kagerne, og så er der kager til alle.
  Hele arrangementet varer to timer og koster 75 kr inklusive kaffe og kager.
  Det er et led i Højskoleaftenerne, arrangeret af Landbrugsskolen og Kulturlandsbyen i fællesskab.
  Se mere på www.gl.dk, på Facebook og www.kulturlandsbyen6300.dk

Højskoleaften med Erling Jepsen på Gråsten Landbrugsskole den 10. november 2021 kl. 19.00

Pressemeddelelse
Forfatteren Erling Jepsen kommer til Gråsten
Har du læst hans bøger ”Kunsten at græde i kor”, ”Frygtelig lykkelig” eller ”Erna i
krig”, eller set filmene, der er lavet over bøgerne? Nu har du chancen for at høre
forfatteren fortælle på Gråsten Landbrugsskole onsdag d. 10. november kl. 19.
Erling Jepsen er født i Gram og har brugt sin egen barndom og det at vokse op i
Sønderjylland som baggrund for mange af sine bøger. Han skriver underholdende,
dramatisk, mange gange med sort humor og blander det lette med det tunge. I bogen
”Erna i krig” fortæller han om Erna, som har taget en evnesvag dreng til sig. Da han
bliver indkaldt til den tyske hær under 1. verdenskrig, beslutter hun at tage med for
at passe på ham. Undervejs bestemmer hun sig for at prøve at demoralisere den
tyske hær ved at oprette et bordel for officerer. Bogen er filmatiseret med Trine
Dyrholm i hovedrollen. For nylig udkom en slags fortsættelse ”Erna og rumæneren”,
der foregår i vore dage.
Erling Jepsen fortæller på aftenen om sit forfatterskab. Det foregår på Gråsten
Landbrugsskole i Foredragssalen og er en del af sæsonens Højskoleaftener, som
arrangeres i et samarbejde mellem Gråsten Landbrugsskole og Kulturlandsbyen6300.
Entré er 150 kr og inkluderer Landbrugsskolens gode kaffe og kage.
Hele programmet ligger på www.gl.dk, på www.kulturlandsbyen6300 og på Facebook
under Gråsten Landbrugsskole og Kulturlandsbyen6300. Alle er meget velkomne.

Hvis I ønsker yderligere oplysninger, er I velkomne til at kontakte Jesper Koch,
jko@gl.dk eller Hanne Næsborg naesborg@gmail.com

Se endvidere folderen med højskolearrangementer på landbrugsskolen

Generalforsamling 2021

Generalforsamling onsdag d. 8.9. kl. 16.30

Bestyrelsen vover nu at indkalde til den, på grund af covid-19, udsatte generalforsamling. Vi holder den på Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten, i Foredragssalen, onsdag d. 8.9. kl. 16.30.

Dagsorden efter vedtægterne.

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
 3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Handleplan for den kommende periode.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
 9. Eventuelt.

Bagefter viser forstander Bjarne Ebbesen rundt på Landbrugsskolen og fortæller om de nye, spændende tiltag, skolen er i gang med. Til sidst, men ikke mindst, er der en let aftensmad i spisesalen. Aftensmaden er gratis for medlemmer, ikke-medlemmer betaler 50 kr.

Hvis man ikke lige har fået betalt sit medlemskontingent, er det heldigvis stadig muligt. 😊

Nyhedsbrev marts 2021, Kulturlandsbyen6300

Nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen6300 marts 2021

Generalforsamling udskudt

Kulturlandsbyens generalforsamling skal normalt afholdes inden udgangen af marts, men som I nok kan regne ud, er det ikke muligt i år på grund af covid-19 og de restriktioner, der er pålagt i den forbindelse. Bestyrelsen har derfor holdt et virtuelt møde og besluttet at arbejde henimod afholdelse af generalforsamlingen i begyndelsen af september 2021. Den nærmere dato følger, når vi ved mere. Årskontingent: Det er tid til at indbetale årskontingentet, som er på 100 kr. for enkeltmedlemmer, på foreningens konto i Sydbank: 8060 1167143. Bemærk: Husk, at familiekontingentet (husstande, hvor mere end én person er medlem) er på 150 kr. Husk endelig at skrive navn ved indbetalingen, I skal ikke skrive kontingent 2021, men i stedet jeres navn. Så ved kassereren, hvem der har indbetalt. Det er også muligt at betale kontant til en af bestyrelsesmedlemmerne eller via mobilpay til Hanne Næsborg mobil 61656448. I så fald skal I skrive kontingent samt navn. Det vil være dejligt, hvis betalingen er inde før d. 1.4. 2021.