Bestyrelsens beretning for 2016

Gråsten Landbrugsskole

I begyndelsen af 2016 lykkedes det med stor hjælp fra Landbrugsskolens personale endelig at få Den røde Lade taget i brug. Det var en stor glæde. Det nye forstanderpar tiltrådte i sommeren 2016, vi deltog i velkomstreceptionen og overrakte (selvfølgelig) et Gråsten æbletræ som vores gave. Vi har i resten af 2016 oplevet stor imødekommenhed og konstruktiv debat fra det nye forstanderpar Bjarne og Henriette Ebbesen.

Æblefestivalen

Flere fra bestyrelsen har igen i år deltaget i arbejdet med at få Gråsten Æblefestival gennemført. Birgitte Normann Houe har stået for samarbejdet med skolerne til stor glæde for alle parter. Foreningen deltog i samarbejde med FFKK og Historisk Forening for Graasten By og Egn med en stand såvel fredag som lørdag ved selve festivalen og havde i den anledning fået produceret en rollup. Der var en del nysgerrige, men vi kan nok se, at vores brochure om foreningen trænger til at blive revideret. Det arbejder vi videre med.

Arrangementer
I forbindelse med generalforsamlingen fortalte Else Egholm fra arkivet levende om Gråsten før og nu og viste billeder. Der var adgang for alle til foredraget.

I slutningen af maj åbnede Den røde Lade endelig sine porte for en kunstudstilling, arrangeret af FFKK, med Karin Baum som primus motor. Ladens rå rammer var en perfekt baggrund for kunstværkerne, og der var stor begejstring for initiativet. Udstillingen åbnede med en velbesøgt reception med taler og musik samt dejlig mad leveret af Landbrugsskolens gode køkken. Vi blev efter udstillingen kontaktet vedrørende et projekt med danseteater på tværs af grænsen, men måtte efter nærmere undersøgelse af økonomien bag sige nej til at deltage.

Den 8.10. afholdt Adsbøl Borgerforening ”åben landsby” arrangement, hvor foreningen sammen med andre foreninger deltog med to guidede rundture i Adsbøl Grue. Vi havde på forhånd fået ryddet en sti gennem området samt fået information fra en skovfoged om områdets historie. Det var meget velbesøgte
ture, hvor såvel børn som voksne, lokale som folk udefra deltog.

Bestyrelsen
Der har i løbet af året været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Derudover har formanden og Birgitte Normann Houe deltaget i styregruppen for Gråsten Æblefestival. Flere fra bestyrelsen har som tidligere nævnt været aktive i forbindelse med Gråsten Æblefestival. Der har været holdt flere møder med forstanderen for Landbrugsskolen. Formanden samt Karin Baum har deltaget i flere møder om udsmykning af viadukter og broer i Gråsten, herunder viadukten ved Adsbøl Grue. Det fortsætter i 2017.

Til sidst igen en tak til bestyrelsen for et godt og aktivt samarbejde og mange fine input, mange gode ideer og vilje til at være aktive. Også tak til såvel ledelse som medarbejdere på landbrugsskolen for altid godt samarbejde, og til vores webmaster for et gnidningsfrit og hurtigt forløb. Og ikke mindst tak til jer medlemmer, som holder ved og støtter.