Dagsorden 2017


Dagsorden til generalforsamling 2017 i Kulturlandsbyen6300

Sted: Naturskolen, Gråsten Landbrugsskole

Tid: d.21.3. kl. 19.

Før generalforsamlingen foredrag om kongehuset i Gråsten ved Jette Knapp

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning fra bestyrelsen

 3. Regnskab

 4. Kontingent

 5. Indkomne forslag

 • Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring af paragraf 4.
 1. Handleplan

 2. Valg til bestyrelse og suppleanter

 • På valg til bestyrelsen for en 2årig periode er Lise Rosengaard Paulsen (genopstiller)
 • FFKK har for en 2årig periode udpeget Karin Baum som deres repræsentant.
 • Adsbøl Borgerforening har for en 2årig periode udpeget Hanne Næsborg-Andersen som deres repræsentant.
 • Det lille Teaterhus har for en 2årig periode udpeget Jørgen Clausen som deres repræsentant.
 • På valg som suppleanter for en 1årig periode er Bodil Gregersen (genopstiller)og

Bente Löwe Christiansen (genopstiller ikke)

 1. Valg af revisorer

 • På valg er Bente Damkjær (genopstiller) og Anne Marie Brodersen (genopstiller)
 • På valg som revisorsuppleant er Bent Skibsted (genopstiller)
 1. Eventuelt