Generalforsamling 2021

Generalforsamling onsdag d. 8.9. kl. 16.30

Bestyrelsen vover nu at indkalde til den, på grund af covid-19, udsatte generalforsamling. Vi holder den på Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten, i Foredragssalen, onsdag d. 8.9. kl. 16.30.

Dagsorden efter vedtægterne.

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
  3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Handleplan for den kommende periode.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
  9. Eventuelt.

Bagefter viser forstander Bjarne Ebbesen rundt på Landbrugsskolen og fortæller om de nye, spændende tiltag, skolen er i gang med. Til sidst, men ikke mindst, er der en let aftensmad i spisesalen. Aftensmaden er gratis for medlemmer, ikke-medlemmer betaler 50 kr.

Hvis man ikke lige har fået betalt sit medlemskontingent, er det heldigvis stadig muligt. 😊