Handleplan for 2018

Landbrugsskolen og samarbejde

Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med at udvikle samarbejdet med Gråsten Landbrugsskole. Vi er i gang med at videreudvikle samarbejdet efter vores inspirationsmøde efteråret 2017, og begge bestyrelser har nikket ja til dette.

Sporet

Sporet” i landskabet fra Gråsten landbrugsskole, gennem Roden skov og forbi husmandsstederne bør være mere tydeligt, i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole. Der er lavet oversigt over, hvad der mangler at blive gjort og Landbrug & Fødevarer er kontaktet desangående. I samme ombæring tydeliggøres Sporets anden del, den, er går gennem Adsbøl Grue. Det sker i samarbejde med Haver til Maver og Adsbøl Borgerforening.

Arrangementer

Udstillingen KIG gentages i år i samarbejde med FFKK og Gråsten Landbrugsskole. Der bliver fernisering d. 19.05.18 og udstillingen løber til d. 05.06.18 (inklusive).

Vi planlægger at afholde ”Sporets dag ” d. 10. juni 2018 i samarbejde med Haver til Maver og Historisk Forening for Graasten By og Egn. Planlægningen er godt på vej. Samme dag holder Adsbøl Borgerforening Åben landsby. Vi regner med at samarbejde om dette.

Vi håber på at deltage ved Åbent Landbrug på Landbrugsskolen d. 16.9. Meget gerne med hjælp fra medlemmerne. Der er planer om at inddrage husflidsforeninger.

Æblefestivalen deltager vi gerne i, planerne er foreløbig samarbejde i det ”kulturelle” telt med FFKK og Historisk Forening for Graasten By og Egn.

Skuespil om Fiskbæks historie håber vi kan spilles i 2019 i Den røde Lade. Skuespillet er skrevet af Kaj Nissen. Vi skal i gang med at søge fonde.

Vi har deltaget i flere møder om udsmykning af viadukter og broer i Gråsten, herunder viadukten ved Adsbøl Grue. Det fortsætter i 2018. Projektet hedder Kunstruten.

Gamle æblesorter i kommunen er Oldemorstoft i gang med at kortlægge og redde. Vi er også involveret og håber, det munder ud i et projekt til Landesgartenschau 2020.

Vi har af lederen på Oldemorstoft fået lovning på, på et tidspunkt at få nogle gamle landbrugsredskaber i depot, som kan bruges til udstilling i Den røde Lade.

Og så arbejder vi på sigt med forskellige projekter, her kan nævnes fortællefestival, markering af 2020, inddragelse af Kunstskolen, landart.

Kommunikationen

skal opdateres. Hjemmesiden skal have en omgang, brochuren skal opdateres, Facebook skal opdateres. www.graasten.dk skal på foreningssiden have os med.

Medlemmer og samarbejde

Vi vil arbejde for at få flere medlemmer, og jo mere vi kommer ud over rampen, jo mere synlige bliver vi, hvilket forhåbentlig resulterer i flere medlemmer.

Vi fortsætter det gode samarbejde med Gråsten Forum, det kongelige køkkenhaveprojekt, andre foreninger og organisationer og deltager i de sammenhænge, der måtte være relevante for foreningen.