Nyhedsbrev januar 2015

Kære modtagere af nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen6300

Landbrugsskolen:

Foreningen har i år ikke været så synlig udadtil, men arbejdet mere på de indre linier. Det er lykkedes at få et rigtig godt samarbejde op at stå med den nye forstander for Gråsten landbrugsskole Kåre Heide-Ottosen, som tiltrådte maj 2014, og vi ser frem til et meget spændende år i 2015, hvor vi håber, der rigtig kommer gang i nogle mere konkrete planer.

Gråsten Æblefestival:​

Foreningen har også deltaget meget aktivt i arbejdet med at få Gråsten Æblefestival op at stå og har i den forbindelse samarbejdet især med Gråsten Forum. Samarbejdet omkring denne festival har i det hele taget været absolut gnidningsfrit og givende, har givet mange gode kontakter, og bestyrelsen har besluttet også at deltage i 2015. Foreningen var bl.a. medansvarlig for festivalens afslutning med Det store Æblekagebord på Gråsten Landbrugsskole lørdag i efterårsferien. Dette arrangement ser ud til at kunne gentages igen i 2015. ​

Generalforsamling 11.3.

Foreningen afholder generalforsamling onsdag d.11.marts kl. 19 på Naturskolen på Gråsten Landbrugsskole. Aftenen starter med et foredrag ved Hans-Tyge Hårløv, som netop har udgivet en bog om Ejderen, den første bog på dansk om denne vigtige grænseflods historie, kultur og natur.
Foredraget koster 50 kr for ikke-medlemmer, det er gratis for medlemmer.
Derefter afholdes generalforsamling efter vedtægterne.

Årskontingent:

Så er det tid til at indbetale årskontingentet, som er på 100 kr., på foreningens konto i Sydbank: 8060 1167143. Husk endelig at skrive navn ved indbetalingen, I skal ikke skrive kontingent 2015, men i stedet jeres navn. Så ved kassereren, hvem der har indbetalt.
Det er også muligt at betale kontant til en af bestyrelsesmedlemmerne. Betalingen skal gerne være inde før generalforsamlingen.
Bestyrelsen siger tak for støtte i løbet af året og modtager fortsat gerne forslag og ideer til aktiviteter.

På bestyrelsens vegne
Hanne Næsborg-Andersen
formand