Nyhedsbrev maj 2017 — Sporets dag, spejderlejraktiviteter m.m.

Sporets dag d. 11. juni

Søndag d. 11. juni afholder vi i fællesskab med landbrugsskolen og Historisk Forening for Graasten By og Egn ”Sporenes dag”. Mødested er Gråsten landbrugsskole ved den store parkeringsplads. Arrangementet er gratis og for alle aldre, og ruten, som gås, er på 4 km og dækker Sporet gennem Roden skov. Sporet gås to gange, begge gange med en guide, så ingen farer vild. Det sker henholdsvis kl. 10 og kl. 11. Sporet er ikke egnet til barnevogne eller klapvogne, og man bør have fornuftigt fodtøj på. Undervejs er der poster, så man bliver lidt klogere på områdets historie. Man kan også samle planter undervejs, som så kan bruges, når man når tilbage til landbrugsskolen. Her venter nemlig snobrødsdej og bål, og planterne kan så bruges til at sætte smag på brødet. Kaffe og te medbringer man selv. Vel ankommen til landbrugsskolen efter turen kan man også se de nyåbnede ”Haver til maver” og få lidt at vide om projektet.

Der er gratis adgang til arrangementet, som er en del af en landsdækkende ”Sporenes dag”. På hjemmesiden http://www.spor.dk/sporenes-dag/sporene kan man læse mere. Man kan også downloade folderen om Sporet ved Fiskbæk http://www.spor.dk/sporene/soenderjylland/fiskbaek. Folderen udleveres endvidere på dagen.

Spejderlejraktiviteter

Foreningen planlægger i samarbejde med Gråsten Forum to aktivitetsdage for spejderne under den store landslejr, henholdsvis tirsdag d. 25. og fredag d.28.7. Aktiviteterne centrerer meget omkring Gråsten Landbrugsskole, men selve Gråsten kommer også med. Der er bl.a. arrangeret et løb med slutpunkt i Gråsten i tide til vagtparaden.

KIG. Kunst i Gråsten gentages.

Sidste år åbnede Den røde Lade for første gang sine døre, med en flot udstilling af FFKK. Vi gentager succesen i år, denne gang med fernisering d. 26.8. og afslutning d. 10.9. Der bliver noget at glæde sig til.

Æblefestival i Gråsten

Festivalen holdes i år i uge 41, fra torsdag d.12.10 til lørdag d.14.10. Igen med store telte på havnen. Foreningen regner med at deltage med en stand igen i år. Hvis I har gode ideer til aktiviteter/konkurrencer i den anledning, så

Årskontingent:

Kassereren har gjort opmærksom på, at der stadig er nogle få medlemmer, der mangler at betale årskontingentet. Det er på 100 kr. for enkeltmedlemmer, på foreningens konto i Sydbank: 8060 1167143.

Bemærk: Ved generalforsamlingen sidste år blev det vedtaget, at familiekontingentet (husstande, hvor mere end én person er medlem) fra 2017 steg til 150 kr.

Husk endelig at skrive navn ved indbetalingen, I skal ikke skrive kontingent 2017, men i stedet jeres navn. Så ved kassereren, hvem der har indbetalt.

Det er også muligt at betale kontant til en af bestyrelsesmedlemmerne.

Konstituering:

Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde: Formand Hanne Næsborg-Andersen, næstformand Henry Bjerg, Kasserer Jørgen Chr. Clausen, sekretær Lise Rosengaard Paulsen. Husk, at vi meget gerne modtager input fra medlemmerne.

Venlig hilsen

Hanne Næsborg-Andersen,

mail naesborg@gmail.com

Formand for Kulturlandsbyen6300.

www.kulturlandsbyen6300.dk

Facebook: Kulturlandsbyen6300.