Nyhedsbrev oktober 2012

Nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen6300 

Oktober 2012

Kære medlemmer af Kulturlandsbyen6300!

Først og fremmest den nyhed, at på søndag d. 28.10., indvies en mindesten ved Munkemølle ved gendarmstien til minde om 600 året for Margrete den 1.s død på Flensborg fjord, ud for Munkemølle.

Indvielsen sker kl. 14, med et efterfølgende arrangement på hotel Benniksgård i Rinkenæs, hvor fhv. højskoleforstander Kristian Kjær Nielsen vil fortælle om Margrete, grænselandet og Norden, og hvor alle er velkomne. Prisen for kaffe er 50 kr. pr. person.

Stenen og arrangementet er et samarbejde mellem Kulturlandsbyen6300, Historisk forening for Bov og Holbøl sogne og Historisk forening for Gråsten by og egn. Mindestenen er udført af stenhugger Peter Ehlert, Holbøl.

Derudover kan fortælles, at bestyrelsen planlægger et fortællearrangement i Ladegårdskov i januar måned. Det afholdes på Det lille Teater. Endelig dato følger.

Generalforsamling afholdes enten d.6. eller d. 7. marts. Det afhænger af foredragsholders tilsagn. I skal nok få besked.

Bestyrelsen har været meget tilfredse med de udbudte kurser i maling ”Male i det fri”, der blev afholdt alle søndage i juli på Gråsten landbrugsskole. FFKK stillede lærere til rådighed, og det var et godt forløb. Der er planer om en fortsættelse til næste år, måske med inddragelse af andet end maling.

Derudover kan fortælles, at selvom Peder Damgaard holder op som forstander på Gråsten landbrugsskole med udgangen af oktober, er projektet Kulturlandsbyen6300 forankret i bestyrelsen for Landbrugsskolens beslutninger. Vi ser frem til samarbejdet med den nye forstander. På denne plads vil jeg også gerne benytte muligheden for at sige et stort tak til Peder Damgaard for den entusiasme og imødekommenhed, vi har mødt fra første dag. Uden ham og hans medarbejdere, samt skolens bestyrelse, var dette projekt ikke muligt.

Bestyrelsen har sendt en ansøgning til en fond og afventer nærmere besked.

Sønderborg kommune blev jo desværre ikke Kulturhovedstad 2017, men de har besluttet at videreføre nogle projekter, hvoraf vi, med Art Farm, er et af de udvalgte. Det er vi rigtig glade for og stolte af.

Venlig hilsen, på bestyrelsens vegne, Hanne Næsborg-Andersen.