Bestyrelsens beretning for 2015.

Logo

Nu havde vi lige vænnet os til, at samarbejdet med den nye forstander på Landbrugsskolen, Kåre Heide-Ottosen, fungerede fint. Og så sagde han op lige før jul 2015. Det var lidt af en kolbøtte, det er så tredje forstander i de fem år, foreningen har eksisteret. Vi er dog stadig her og er af repræsentanter fra såvel skolen som bestyrelsen blevet forsikret om, at de stadig vil os.

Gråsten Landbrugsskole
Omdrejningspunktet for foreningen kan jo siges at være samarbejdet med Gråsten landbrugsskole. I løbet af året deltog repræsentanter for bestyrelsen i møder med forstanderen og naturvejlederen fra Naturskolen Fiskbæk, Rasmus Ladekjær Nielsen. Skolen har fået en del penge fra Friluftsrådet over en treårig periode til at etablere skolehaver og har søgt kommunen om deltagelse. Endnu uden resultat. Frivillige er involveret i projektet, med arbejdstitlen ”Fra haver til maver”. Vi var også aktive i et forsøg på at få en madskole op at stå i sommeren 2015, men der var for kort frist. Skolen er meget indstillet på, at Den røde Lade på en eller anden måde tages i brug til f.eks. udstillinger, høstmarked etc.; der er lavet en projektbeskrivelse, og der arbejdes målrettet hermed fra begge parter. I projektet indgår, at den tidligere gartnergarage, lige her ved siden af Naturskolen, skal renoveres og blive et multirum, der kan bruges på forskellig måde, af såvel Landbrugsskolen som Kulturlandsbyen og andre foreninger. Samtidig indrettes rummet, så det muliggør en eventuel senere ibrugtagning af såvel Loftet som Den røde Lade. I lokalerne tænkes afholdt både møder og arrangementer, kurser om f.eks. uldens vej fra får til garn, hvordan man laver papir o.m.a. Hovedtemaet er: Fra natur til kultur og historie. Ligeledes har bestyrelsen snakket om at starte en fortællecafé, lave en fortællefestival, invitere forfattere til at fortælle osv. Det hænger godt sammen med de tiltag, vi ellers har haft, og det levende ord er en stor del af kulturhistorien, især på landet.

Samarbejde med Gråsten Forum/Kulturgruppen om æbletema
Flere fra bestyrelsen har igen i år deltaget i arbejdet med at få Gråsten Æblefestival gennemført. Der blev med stor tilslutning afholdt et todelt foredrag på Landbrugsskolen d.30.9. om Gråstenæblets ”skabere”, gartnerfamilien Voetmann, samt om projektet med Gråsten Slotsgartneri. Her bidrog Historisk Forening for Gråsten By og Egn og Historisk Samfund for Als og Sundeved med økonomisk støtte, og stor tak for det.

Gråsten slotsgartneri
Formanden har deltaget i to møder om projektet, ved foredraget d.30.9. blev der orienteret om det, og ved Gråsten Æblefestival var man aktive med en stand på torvet. I november og december tyvstartede man aktiviteterne med et julemarked. I 2016 starter den egentlige ansøgningsrunde til fonde.

Arrangementer
I forbindelse med generalforsamlingen fortalte højskolelærer Hans-Tyge Hårløv levende om Ejderens historie.
Foreningen indbød i samarbejde med FFKK til aktiviteten ”Male i det fri” søndage i juli måned. Desværre var der ringe tilslutning, kun én søndag blev gennemført. Bestyrelsen har besluttet ikke at gennemføre denne aktivitet i 2016, og hvis der skal laves noget lignende, skal det nytænkes. En stor tak til FFKK og Karin Baum, der lavede et stort stykke arbejde for at få det praktiske til at glide og stillede undervisere til rådighed.
D. 22.8. afholdt foreningen i samarbejde med FFKK jubilæumsfest, hvor alle medlemmer var inviteret til såvel kagebord som grillfest bagefter. Det var et meget vellykket og hyggeligt arrangement. Kulturlandsbyen fejrede sit 5 års jubilæum, FFKK sit 10 års.

Kulturens kontanter
Foreningen har for 2015 fra Sønderborg kommune modtaget et abonnement på hjemmesiden Kulturens kontanter. Det gør det lettere og mere overskueligt at søge midler til projekter. Det vides endnu ikke, om abonnementet fortsætter fremover.

Oldtimerprisen
I maj måned inviterede Lions Broager/Gråsten ansøgere til Oldtimerprisen. Foreningen indsendte en ansøgning om penge til plantning af æbletræer langs stien fra Landbrugsskolen til Roden skov og blev betænkt med halvdelen af prisen, nemlig 25.000 kr. De blev overrakt ved en ceremoni under Old Timer løbet, til foreningens tidligere kasserer Tage Nielsen. Pengene blev som ansøgt brugt til at plante æbletræer under Gråsten Æblefestival, men der var et overskydende beløb, som vi efter ansøgning til Lions fik lov til at beholde og anvende til f.eks. beskæringskursus (som i søndags) og skilte langs æblestien. Det skal bestyrelsen i gang med.

Bestyrelsen
Der har i løbet af året været afholdt 4 bestyrelsesmøder . Derudover har formanden deltaget i styregruppen for Gråsten Æblefestival. Flere fra bestyrelsen har som tidligere nævnt været aktive i forbindelse med Gråsten Æblefestival. Der har været holdt flere møder med forstanderen og naturvejlederen på Gråsten Landbrugsskole.

Til sidst igen en tak til bestyrelsen for et godt og aktivt samarbejde med mange gode ideer og vilje til at være aktive. En meget stor tak til Gråsten Landbrugsskole, som støtter og hjælper os. Til vores nye webmaster en stor tak. Derudover en tak til alle jer, der støtter ideen og holder fast.