Arkiv


Kulturlandsby forening stiftet

Initiativtagerne til projektet Kulturlandsby 6300 var meget glade og overraskede i sidste uge. 48 personer havde fundet vej til Gråsten Landbrugsskole, hvor gruppen havde indkaldt til stiftende generalforsamling for det kulturprojekt, der er døbt Kulturlandsbyen 6300. Her kommer LOFTET på Landbrugsskolen og kulturbåndene i landskabet, Adsbøl klubhus og Ladegårdskov, i spil.

Efter at Peder Damgaard var valgt til dirigent,orienterede gruppen om projektet, bl.a. blev der vist billeder af det planlagte indretningsforslag for LOFTET. Forslag til vedtægter blev gennemgået og med få ændringer vedtaget. Til bestyrelsen blev valgt Hanne Næsborg-Andersen fra Adsbøl Borgerforening, Tage Nielsen fra Det lille Teaterhus, Hannelore Nicolaysen fra Flensborg Fjord Kunst & Kulturforening, Kaj Nissen, Ulrich von Birckhahn, Vibeke Fonnesberg, Ole Gaul Nilum. Som suppleanter valgtes Karin Baum og Lise Rosengaard Paulsen. Revisorer blev Bente Damgaard og Annemarie Brodersen, suppleant for revisor Mona Damkjær.

Efter pausen fortalte formanden for Sønderborg kommunes kultur- og erhvervsudvalg Stephan Kleinschmidt levende og engageret om kulturlandsby og især om Sønderborgs kandidatur til kulturhovedstad i 2017 og opfordrede alle gode projekter til at komme frem i lyset nu, da ansøgningen skal være inde d.30.9.2011.

Bestyrelsen i gang med arbejdet

Kulturlandsby bestyrelsen har nu holdt første møde og er rigtig kommet i arbejdstøjet. Det sprudlede af gode ideer og forslag.

Til formand blev Ole Gaul Nilum valgt, næstformand blev Hanne Næsborg-Andersen, kasserer Tage Nielsen og sekretær Kaj Nissen. Samtidig blev der nedsat forskellige små hurtigt arbejdende udvalg, der bl.a. skal arbejde med at få foreningens hjemmeside op at stå og at få et logo og et medlemsbevis.

Bestyrelsen er enige om at holde et intensivt forløb i begyndelsen for at komme godt fra start.