Nyhedsbrev årsskiftet 2011/2012

Kære medlemmer af foreningen

Allerførst ønskes I et rigtig godt Nytår med en stor tak, fordi I støtter dette projekt. Det betyder meget for os, der knokler i bestyrelsen, at vide, at så mange støtter ideen og tankerne bag.

Det har været et år med mange udfordringer for bestyrelsen og meget arbejde. Vi har færdiggjort vores projektbeskrivelse med stor hjælp fra Lisbeth Gram fra firmaet Besouled i Rinkenæs. Resultatet kan ses her

Lige nu er vi ved at få lavet en folder, der kort fortæller om projektet, på dansk og tysk, med mulighed for at melde sig ind.

En lille gruppe arbejder intenst med at få lavet en driftsaftale mellem foreningen og Gråsten landbrugsskole. Vi er kommet rigtig langt, mangler kun at få en juridisk vurdering af resultatet. Ligeledes arbejder en lille gruppe med fondsansøgninger. Vi har manglet såvel en projektbeskrivelse som økonomiske oversigter, så arbejdet starter for alvor nu.

Bestyrelsen har fået Katrine Hoop til at lave foreningens hjemmeside bedre og mere overskuelig. Resultatet (som endnu ikke er helt færdigt) kan ses på www.kulturlandsbyen6300.dk

Vores arrangement i oktober i Fiskbæk, med titlen EN AFTEN OM FISKBÆK PÅ GRÅSTEN LANDBRUGSSKOLE.  Det blev en rigtig god aften med 62 fremmødte og en virkelig fin stemning. Karin Baum fra bestyrelsen tog mange billeder, og bestyrelsen har besluttet at gentage arrangementet i såvel Ladegårdskov som Adsbøl. Der arbejdes på en dato for Ladegårdskov i efteråret 2012.

Her i foråret har vi to arrangementer, så I kan sætte kryds i kalenderen allerede nu, hvis I vil med.

Det første er onsdag d. 7. marts, hvor museumsinspektør Inge Adriansen fra Sønderborg slot kommer og fortæller om ”Smagen af Sønderjylland-Schleswig. En grænseoverskridende madkultur”.
Inge Adriansen er ved at lægge sidste hånd på en bog om dette emne, den udkommer her i foråret.
Ved arrangementet, der foregår på Gråsten landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten, kan man vælge at starte aftenen med at smage nogle af de retter, Inge Adriansen vil fortælle om. Det foregår selvfølgelig også på Landbrugsskolen, med start kl. 18.30. Spisningen og foredrag koster kr. 150 pr. person.
Hvis man vil nøjes med foredraget, som starter kl. 19.30, koster det 50 kr. pr. person.

Maden kræver tilmelding, det sker til Kaj Nissen på tlf. 74 67 80 80 eller på email kaj[a]kajnissen.dk

Vores andet arrangement her i foråret er generalforsamlingen. Den finder sted torsdag d. 29.3 i Naturskolen på Gråsten Landbrugsskole. Efter generalforsamlingen causerer Esther Fick om undertøjets historie. Der kommer en nøjere indkaldelse til dette arrangement.

Der er desværre sket en intern misforståelse, så nogle af vores medlemmer ikke har fået nyhedsbrev, skønt de var tilmeldt og havde betalt kontingent. Det beklager vi selvfølgelig meget. Fejlen skulle være rettet nu.

Og til sidst noget af det mere alvorlige:
Tiden for kontingentindbetaling er kommet.
Vi beder de af jer, der ikke har gjort det endnu, indbetale kr. 100 pr. medlem på foreningens konto i Sydbank: 8060 1167143. Husk endelig at skrive navn ved indbetalingen, I skal ikke skrive kontingent 2012, men i stedet jeres navn. Så ved kassereren, hvem der har indbetalt. Det er også muligt at betale til en af bestyrelsesmedlemmerne.
På forhånd tak.

I kan altid henvende jer til bestyrelsen med gode ideer til aktiviteter, med ris og ros. I kan enten skrive en mail til info[a]kulturlandsbyen6300.dk eller henvende jer personligt til en fra bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne
Hanne Næsborg-Andersen, formand.