Generalforsamling 2021

Generalforsamling onsdag d. 8.9. kl. 16.30

Bestyrelsen vover nu at indkalde til den, på grund af covid-19, udsatte generalforsamling. Vi holder den på Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten, i Foredragssalen, onsdag d. 8.9. kl. 16.30.

Dagsorden efter vedtægterne.

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
  3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Handleplan for den kommende periode.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
  9. Eventuelt.

Bagefter viser forstander Bjarne Ebbesen rundt på Landbrugsskolen og fortæller om de nye, spændende tiltag, skolen er i gang med. Til sidst, men ikke mindst, er der en let aftensmad i spisesalen. Aftensmaden er gratis for medlemmer, ikke-medlemmer betaler 50 kr.

Hvis man ikke lige har fået betalt sit medlemskontingent, er det heldigvis stadig muligt. 😊

Nyhedsbrev marts 2021, Kulturlandsbyen6300

Nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen6300 marts 2021

Generalforsamling udskudt

Kulturlandsbyens generalforsamling skal normalt afholdes inden udgangen af marts, men som I nok kan regne ud, er det ikke muligt i år på grund af covid-19 og de restriktioner, der er pålagt i den forbindelse. Bestyrelsen har derfor holdt et virtuelt møde og besluttet at arbejde henimod afholdelse af generalforsamlingen i begyndelsen af september 2021. Den nærmere dato følger, når vi ved mere. Årskontingent: Det er tid til at indbetale årskontingentet, som er på 100 kr. for enkeltmedlemmer, på foreningens konto i Sydbank: 8060 1167143. Bemærk: Husk, at familiekontingentet (husstande, hvor mere end én person er medlem) er på 150 kr. Husk endelig at skrive navn ved indbetalingen, I skal ikke skrive kontingent 2021, men i stedet jeres navn. Så ved kassereren, hvem der har indbetalt. Det er også muligt at betale kontant til en af bestyrelsesmedlemmerne eller via mobilpay til Hanne Næsborg mobil 61656448. I så fald skal I skrive kontingent samt navn. Det vil være dejligt, hvis betalingen er inde før d. 1.4. 2021.

Varsel om generalforsamling i Kulturlandsbyen

Kære modtagere af nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen

Bestyrelsen vover nu at afholde den generalforsamling, der blev udskudt på grund af covid-19.Datoen er sat til onsdag d. 2.9., det bliver på Gråsten Landbrugsskole, og vi gør det lidt utraditionelt i år. Vi starter med selve generalforsamlingen allerede kl 1630 i foredragssalen. Bagefter viser forstander Bjarne Ebbesen rundt på skolen, og kl 18 er der fælles spisning i spisesalen.Vores medlemmer får maden betalt, skulle der være andre, der har lyst til at deltage, er prisen 50 kr pr person. Vi beder om tilmelding til maden for såvel medlemmer som andre. Detaljer og annonce i avisen følger senere, dette er et varsel om, hvad der kommer.
I ønskes alle en god sommer.


På bestyrelsens vegne

Hanne Næsborg

Nyeste fra Kulturlandsbyen

Kære modtagere af Nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen ´

Jeg håber, I alle har det godt i denne noget voldsomme tid. Foråret kan man heldigvis ikke lave om på, men alt andet er forandret.Det gælder desværre også den store jubilæumsudstilling KIG20 (Kunst I Gråsten20), som skulle have haft fernisering d. 16.5. med tale af Flensborgs overborgmester Simone Lange, og fortsat helt til d. 20.6. Alt sammen selvfølgelig i Den røde Lade på Gråsten Landbrugsskole. Udstillingen ville i år have haft 5 års jubilæum, men desværre er FFKK nødt til at aflyse på grund af smittefaren ved corona virus. Så der bliver ingen udstilling i laden som vanligt. Det går hårdt ud over kulturlivet, det her.
Til gengæld kommer vi stærkt igen næste år!

Vores generalforsamling var vi af samme grund nødt til at udsætte, og indtil den kan afholdes, fortsætter bestyrelsen med samme konstituering og sammensætning som før (den ikke afholdte) generalforsamling.

Mange hilsener

Hanne

Nyhedsbrev januar 2020: Godt nytår fra Kulturlandsbyen6300

Kære modtagere af nyhedsbrevet. I ønskes alle et rigtig godt Nytår, med tak for jeres støtte i det år, der er gået. 2020 bliver et meget aktivt år for foreningen, og her nævnes bare de arrangementer, der er fastlagt på nuværende tidspunkt.
19. februar kl. 19 i foredragssalen på Gråsten Landbrugsskole: Foredrag med Niels Krøjgaard om kropssprog. Højskoleaften.11. marts kl. 19 i foredragssalen på Gråsten Landbrugsskole: Sangaften med Karen Hanne og Thilde. Højskoleaften. Se mere på www.gl.dk og www.kulturlandsbyen6300.dk
16. marts kl. 19 på Naturskolen: Generalforsamling for Kulturlandsbyen6300, med foredrag. Mere information følger.
16. maj kl. 15 fernisering på FFKKs årlige udstilling i Den røde Lade KIG20. Udstillingen varer til d. 20. juni.
20. juni fejres FFKKs 15 års og Kulturlandsbyens 10 års jubilæum med en fest for medlemmerne. Mere information følger.
Sporets dag er endnu ikke fastlagt, men vi følger op på det.
Vi håber, at vi ses i 2020.

Mange hilsener, på bestyrelsens vegne

Hanne Næsborg, formand.

Åbent Landbrug den 15. september kl. 10-16

Husflidsudstilling på Åbent Landbrug søndag den 15. september mellem kl. 10 og 16.

Se og hør hvordan man lavede mange brugsgenstande selv i bedstefars og oldefars tid.

Kom til Åbent Landbrug på Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15 6300 Gråsten. Se, hør og snak med folk der holder de gamle håndværk på afstand af glemslen.

Vi viser ved Den røde Lade hvordan man drejer ting i træ, smeder jern ved essen, fletter brugsting med naturens materialer (løbbinding hedder det). Spinderokken spinder uld til garn, vi væver, arbejder med filt og viser et udvalg af håndarbejde og håndarbejdsredskaber fra dengang.

Børnene vil elske at se spinderokken spinde, se smeden slå på det gloende jern så gnisterne fyger, og snakke med de flittige hænders ejere, der kan fortælle om livet som det var engang.

Håndens arbejde bliver garneret med musik. De tre spillemænd, Vagn, Silke og Ejvind vil i løbet af dagen løfte stemningen med sang og spillemandsmusik i laden.

Denne lille husflidsudstilling i Åbent Landbrug arrangeres af Kulturlandsbyen6300, Historisk Forening for Graasten By og Egn samt Flensborg Fjords Kunst & Kulturforening. Tre lokale foreninger man kan få mere at vide om ved samme lejlighed.

Åbent Landbrug er en landsdækkende, tilbagevendende og velbesøgt begivenhed. Sidste år var der over 3000 besøgende på Gråsten Landbrugsskole, hvor der er landbrug, gårdbutikker og underholdning mm. for både for børn og voksne. Læs mere på skolens hjemmeside gl.dk.

For yderligere oplysninger om husflidsudstillingen er I meget velkomne til at kontakte Jørgen Chr. Clausen fra Kulturlandsbyen6300 på mobil 2944 9880 eller e-mail: spliidclausen@gmail.com