Varsel om generalforsamling i Kulturlandsbyen

Kære modtagere af nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen

Bestyrelsen vover nu at afholde den generalforsamling, der blev udskudt på grund af covid-19.Datoen er sat til onsdag d. 2.9., det bliver på Gråsten Landbrugsskole, og vi gør det lidt utraditionelt i år. Vi starter med selve generalforsamlingen allerede kl 1630 i foredragssalen. Bagefter viser forstander Bjarne Ebbesen rundt på skolen, og kl 18 er der fælles spisning i spisesalen.Vores medlemmer får maden betalt, skulle der være andre, der har lyst til at deltage, er prisen 50 kr pr person. Vi beder om tilmelding til maden for såvel medlemmer som andre. Detaljer og annonce i avisen følger senere, dette er et varsel om, hvad der kommer.
I ønskes alle en god sommer.


På bestyrelsens vegne

Hanne Næsborg

Nyeste fra Kulturlandsbyen

Kære modtagere af Nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen ´

Jeg håber, I alle har det godt i denne noget voldsomme tid. Foråret kan man heldigvis ikke lave om på, men alt andet er forandret.Det gælder desværre også den store jubilæumsudstilling KIG20 (Kunst I Gråsten20), som skulle have haft fernisering d. 16.5. med tale af Flensborgs overborgmester Simone Lange, og fortsat helt til d. 20.6. Alt sammen selvfølgelig i Den røde Lade på Gråsten Landbrugsskole. Udstillingen ville i år have haft 5 års jubilæum, men desværre er FFKK nødt til at aflyse på grund af smittefaren ved corona virus. Så der bliver ingen udstilling i laden som vanligt. Det går hårdt ud over kulturlivet, det her.
Til gengæld kommer vi stærkt igen næste år!

Vores generalforsamling var vi af samme grund nødt til at udsætte, og indtil den kan afholdes, fortsætter bestyrelsen med samme konstituering og sammensætning som før (den ikke afholdte) generalforsamling.

Mange hilsener

Hanne

Nyhedsbrev januar 2020: Godt nytår fra Kulturlandsbyen6300

Kære modtagere af nyhedsbrevet. I ønskes alle et rigtig godt Nytår, med tak for jeres støtte i det år, der er gået. 2020 bliver et meget aktivt år for foreningen, og her nævnes bare de arrangementer, der er fastlagt på nuværende tidspunkt.
19. februar kl. 19 i foredragssalen på Gråsten Landbrugsskole: Foredrag med Niels Krøjgaard om kropssprog. Højskoleaften.11. marts kl. 19 i foredragssalen på Gråsten Landbrugsskole: Sangaften med Karen Hanne og Thilde. Højskoleaften. Se mere på www.gl.dk og www.kulturlandsbyen6300.dk
16. marts kl. 19 på Naturskolen: Generalforsamling for Kulturlandsbyen6300, med foredrag. Mere information følger.
16. maj kl. 15 fernisering på FFKKs årlige udstilling i Den røde Lade KIG20. Udstillingen varer til d. 20. juni.
20. juni fejres FFKKs 15 års og Kulturlandsbyens 10 års jubilæum med en fest for medlemmerne. Mere information følger.
Sporets dag er endnu ikke fastlagt, men vi følger op på det.
Vi håber, at vi ses i 2020.

Mange hilsener, på bestyrelsens vegne

Hanne Næsborg, formand.

Åbent Landbrug den 15. september kl. 10-16

Husflidsudstilling på Åbent Landbrug søndag den 15. september mellem kl. 10 og 16.

Se og hør hvordan man lavede mange brugsgenstande selv i bedstefars og oldefars tid.

Kom til Åbent Landbrug på Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15 6300 Gråsten. Se, hør og snak med folk der holder de gamle håndværk på afstand af glemslen.

Vi viser ved Den røde Lade hvordan man drejer ting i træ, smeder jern ved essen, fletter brugsting med naturens materialer (løbbinding hedder det). Spinderokken spinder uld til garn, vi væver, arbejder med filt og viser et udvalg af håndarbejde og håndarbejdsredskaber fra dengang.

Børnene vil elske at se spinderokken spinde, se smeden slå på det gloende jern så gnisterne fyger, og snakke med de flittige hænders ejere, der kan fortælle om livet som det var engang.

Håndens arbejde bliver garneret med musik. De tre spillemænd, Vagn, Silke og Ejvind vil i løbet af dagen løfte stemningen med sang og spillemandsmusik i laden.

Denne lille husflidsudstilling i Åbent Landbrug arrangeres af Kulturlandsbyen6300, Historisk Forening for Graasten By og Egn samt Flensborg Fjords Kunst & Kulturforening. Tre lokale foreninger man kan få mere at vide om ved samme lejlighed.

Åbent Landbrug er en landsdækkende, tilbagevendende og velbesøgt begivenhed. Sidste år var der over 3000 besøgende på Gråsten Landbrugsskole, hvor der er landbrug, gårdbutikker og underholdning mm. for både for børn og voksne. Læs mere på skolens hjemmeside gl.dk.

For yderligere oplysninger om husflidsudstillingen er I meget velkomne til at kontakte Jørgen Chr. Clausen fra Kulturlandsbyen6300 på mobil 2944 9880 eller e-mail: spliidclausen@gmail.com

Sporenes dag, pinsedag 2019

Pinsesøndag den 9. juni kl. 10.00
ved Den Røde Lade på
Gråsten Landbrugsskole
Fiskbækvej 15
Mange aktiviteter: En gåtur ad ”det gule spor” gennem Roden Skov.
Lave insekthotel, både til ”Haver til maver” og til at tage med hjem.
Være med til at male kunstværk om insekter i Den Røde Lade, hvor FFKK udstiller.
Lave snobrød. Kaffe/te kan medbringes.
Alle er velkomne.
Gratis adgang.
Arrangører: Gråsten Landbrugsskole,
Haver til maver og Kulturlandsbyen6300

KiG 19 er åbnet i Den Røde Lade

For fjerde gang afholdes FFKKs udstilling “Kunst i Gråsten” i Den Røde Lade på Gråsten Landbrugsskole.

Følg med i åbningstalerne ved årets udstilling her. Alle talerne er afholdt ved ferniseringen den 11. maj 2019. Første video i 360 grader følger her, hvor næstformanden for Kulturlandsbyen6300 Vagn Hansen taler, godt introduceret af Inge Olsen, formand FFKK:

 ****  fortsættelse følger – sættes ind herunder efterhånden som videoer bliver færdigbearbejdede ****

KiG 19 – Kunst i Gråsten 2019

Der er igen kunstudstilling i Den Røde Lade på Gråsten Landbrugsskole.
Der er fernisering 11. maj 2019 kl. 15.00
Udstillingen varer fra 11. maj til 23. juni.
Der er åbent lør/ søn/ helligdage 11-17
Se hvem der udstiller her  

……………………………………………………………………………………………………………………….

Handleplan for 2019

Handleplan for 2019

Landbrugsskolen og samarbejde
Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med at udvikle samarbejdet med GråstenLandbrugsskole. Vi er i gang med at videreudvikle samarbejdet efter vores inspirationsmøde efteråret 2017, og begge bestyrelser har nikket ja til dette.Vi håber, der kommer gang i dette i løbet af 2019.

Sporet
”Sporet” i landskabet fra Gråsten landbrugsskole, gennem Roden skov og forbi husmandsstederne bør være mere tydeligt, i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole. Der er lavet oversigt over, hvad der mangler at blive gjort og Landbrug & Fødevarer er kontaktet desangående. Pælene er bestilt, og nu mangler revision af pjecen. Opsætning af pælene klares af unge stærke elever.

Udstillingen KIG gentages i år i samarbejde med FFKK og Gråsten Landbrugsskole. Der bliver fernisering d. 11.05 og udstillingen løber til d. 23.06. Borgmester Erik Lauritzen holder åbningstalen lørdag d. 11.5. kl. 15.

Vi planlægger at afholde ”Sporets dag” d. 9. juni i samarbejde med Haver til Maver og Historisk Forening for Graasten By og Egn. Planlægningen er godt på vej. Vi regner med i år at samarbejde med FFKK om at lave Landart i denne sammenhæng. Insekthoteller er også på tale.

Vi regner med at deltage ved Åbent Landbrug på Landbrugsskolen d. 15.9. Igen i år inddrages husflid, denne gang med endnu flere deltagere.

Æblefestivalen er vi desværre ikke med i, da den er blevet flyttet med kort varsel til d. 13. og 14.9., og vi har ikke ressourcer til at være med der, når vi også skal deltage i Åbent Landbrug d. 15.9.

Skuespil om Fiskbæks historie regner vi med spilles i Den røde Lade i 2020. Skuespillet er skrevet af Kaj Nissen. Vi har søgt fem store fonde og desværre fået afslag fra to af dem. Det slår os dog ikke ud, vi arbejder videre med ideen. Derudover arbejdes der med at få et teaterstykke om Genforeningen skrevet af Kaj Nissen til Sprogforeningen og spillet af Det lille Teater til at blive opført på Landbrugsskolen i foråret 2020.

Vi har deltaget i flere møder om udsmykning af viadukter og broer i Gråsten, herunder viadukten ved Adsbøl Grue. Det fortsætter i 2019. Projektet hedder Kunstruten.

Højskoleaftener på Gråsten Landbrugsskole deltager vi i planlægningen af, og her har vi også indledt samarbejde med den nystartede forening Sønderborg Kulturhub.

Og så arbejder vi på sigt med forskellige projekter, her kan nævnes
fortællefestival, markering af 2020, inddragelse af Kunstskolen, landart.

I 2020 bliver der opsat 7 kunstværker i kommunen til at markere
hundredåret. Foreningen støtter her Historisk Forening for Graasten i arbejdet med at få et af kunstværkerne til Gråsten, og meget gerne til Landbrugsskolen.

I 2024 er det 100 år siden, Landbrugsskolen åbnede. Skolen var ”et barn af ” Genforeningen, og bestyrelsen har diskuteret muligheden for i samarbejde med Landbrugsskolen og andre foreninger at få skrevet en bog om skolens historie. Ideen er stadig meget ny, så flere detaljer kan ikke gives pt.

Vandreweekend med Bettina Hundebøll på Landbrugsskolen deltager vi i d. 15.6. med to mand, en fortæller og en musiker.

Kommunikationen
Vores brochure skal opdateres. Gråsten forums hjemmeside www.graasten.dk skal på foreningssiden have os med.

Medlemmer og samarbejde
Vi vil arbejde for at få flere medlemmer, og jo mere vi kommer ud over rampen, jo mere synlige bliver vi, hvilket forhåbentlig resulterer i flere medlemmer.

Vi fortsætter det gode samarbejde med Historisk Forening for Graasten By og Egn, Gråsten Forum, det kongelige køkkenhaveprojekt, andre foreninger og organisationer og deltager i de sammenhænge, der måtte være relevante for foreningen