Invitation generalforsamling 2013

Nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen6300

 Den årlige generalforsamling

i Kulturlandsbyen6300 nærmer sig. Den afholdes i år onsdag d.6. Marts kl. 19 på Naturskolen på Gråsten Landbrugsskole.

For de af jer, der ikke har været der før, er det bygningen ved den allersidste indkørsel til Landbrugsskolen. Man kan parkere bag bygningen.

 Aftenen starter med et foredrag, og der er gratis adgang:

Hans-Christian Lassen fra Rinkenæs har kaldt sit foredrag:

”Med udgangspunkt i malerægteparret Anton og Maria Nissen fortælles om Egernsund malerkoloni.” Ikke mange ved, at der på samme tid, som Skagenmalerne og Fynbomalerne samledes, også var en malerkoloni ved Egernsund. Malerne samledes her på grund af det særlige lys, der af kendere sammenlignes med lyset i Skagen. En stor del af malerierne er samlet på Museumsberg i Flensburg, men mange hænger også i private hjem her i området. Hans-Christian Lassen har interesseret sig for emnet i mange år og viser billeder undervejs.

Der er en kort pause efter foredraget, hvor foreningen er vært ved kaffen.

Derefter afholdes generalforsamlingen efter vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

 Årskontingent:

Så er det tid til at indbetale årskontingentet, som er på 100 kr., på foreningens konto i Sydbank: 8060 1167143.

Husk endelig at skrive navn ved indbetalingen, I skal ikke skrive kontingent 2013, men i stedet jeres navn. Så ved kassereren, hvem der har indbetalt.

Det er også muligt at betale kontant til en af bestyrelsesmedlemmerne. Betalingen skal gerne være inde før generalforsamlingen d.6. marts.

På forhånd tak.

Venlig hilsen

Hanne Næsborg-Andersen
Formand
www.kulturlandsbyen6300.dk

Nyhedsbrev januar 2013

Nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen6300

Januar 2013

Kære modtagere af Nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen 6300!

Allerførst ønskes I et rigtig godt Nytår.

Kulturlandsbyen6300 afholder sit første arrangement tirsdag d.22. januar. I er hjertelig velkomne, også selvom I ikke har tilknytning til området.

EN AFTEN OM LADEGÅRDSKOV PÅ DET LILLE TEATER

Tirsdag den 22. januar i år bliver der på Det lille Teater i Ladegårdskov en sammenkomst for lokalområdet Ladegårdskov

Arrangementet starter kl. 19.00 med et oplæg fra Lokalhistorisk Arkiv og et foredrag om Ladegård af Hans Lilleør. Der er kaffe og kage kl. 20.00 (pris 30 kroner), og derefter er det lokalområdet Ladegårdskovs tur.

Der har tidligere været et lignende arrangement i Fiskebæk. Der var en meget stor interesse for projektet.

Og hvad drejer det sig så om? Det drejer sig med et fint ord om at finde ”kulturens rødder” her på stedet, og med et knap så fint ord at se hvad der ligger i ”gemmerne”. Vi vil gerne samle egnens fortid op. Vi ønsker, at I fortæller, viser, demonstrerer og gerne skriver ned, hvad I kan huske.

Det kan dreje sig om fotos, karakterbøger, kontrolbøger, malerier, skøder, alt har interesse, alt vil omhyggeligt blive noteret ned (måske samlet ind?) af Lokalhistorisk Arkiv. Meningen er, at vi gerne vil ”låne, kopiere, modtage”, kort sagt samle og senere – om alt går vel – give det indsamlede tilbage i bearbejdet form.

Emner kunne f. eks. være udstykninger, husmandsstederne, skolen, vandværket, mejeriet, sabotage under besættelsen, skolegang, kirkegang. Hvem der har boet i hvilke huse gennem tiden. Fortællinger fra livet i hverdag og fest.

Alle er velkomne til at invitere folk, der har boet her tidligere og som måske kan fortælle noget. Alle er i øvrigt velkomne.

Kulturlandsbyen 6300
Hanne Næsborg-Andersen
Formand
Tlf. 61 65 64 48

Nyhedsbrev oktober 2012

Nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen6300 

Oktober 2012

Kære medlemmer af Kulturlandsbyen6300!

Først og fremmest den nyhed, at på søndag d. 28.10., indvies en mindesten ved Munkemølle ved gendarmstien til minde om 600 året for Margrete den 1.s død på Flensborg fjord, ud for Munkemølle.

Indvielsen sker kl. 14, med et efterfølgende arrangement på hotel Benniksgård i Rinkenæs, hvor fhv. højskoleforstander Kristian Kjær Nielsen vil fortælle om Margrete, grænselandet og Norden, og hvor alle er velkomne. Prisen for kaffe er 50 kr. pr. person.

Stenen og arrangementet er et samarbejde mellem Kulturlandsbyen6300, Historisk forening for Bov og Holbøl sogne og Historisk forening for Gråsten by og egn. Mindestenen er udført af stenhugger Peter Ehlert, Holbøl.

Derudover kan fortælles, at bestyrelsen planlægger et fortællearrangement i Ladegårdskov i januar måned. Det afholdes på Det lille Teater. Endelig dato følger.

Generalforsamling afholdes enten d.6. eller d. 7. marts. Det afhænger af foredragsholders tilsagn. I skal nok få besked.

Bestyrelsen har været meget tilfredse med de udbudte kurser i maling ”Male i det fri”, der blev afholdt alle søndage i juli på Gråsten landbrugsskole. FFKK stillede lærere til rådighed, og det var et godt forløb. Der er planer om en fortsættelse til næste år, måske med inddragelse af andet end maling.

Derudover kan fortælles, at selvom Peder Damgaard holder op som forstander på Gråsten landbrugsskole med udgangen af oktober, er projektet Kulturlandsbyen6300 forankret i bestyrelsen for Landbrugsskolens beslutninger. Vi ser frem til samarbejdet med den nye forstander. På denne plads vil jeg også gerne benytte muligheden for at sige et stort tak til Peder Damgaard for den entusiasme og imødekommenhed, vi har mødt fra første dag. Uden ham og hans medarbejdere, samt skolens bestyrelse, var dette projekt ikke muligt.

Bestyrelsen har sendt en ansøgning til en fond og afventer nærmere besked.

Sønderborg kommune blev jo desværre ikke Kulturhovedstad 2017, men de har besluttet at videreføre nogle projekter, hvoraf vi, med Art Farm, er et af de udvalgte. Det er vi rigtig glade for og stolte af.

Venlig hilsen, på bestyrelsens vegne, Hanne Næsborg-Andersen.

Nyhedsbrev marts 2012

Kære medlemmer!

Som I sikkert har hørt, havde vi meget stor opbakning til vores arrangement d. 7. marts med ”Smagen af Sønderjylland-Schleswig” på Gråsten Landbrugsskole. 180 personer deltog i sønderjysk buffet, lavet af det dygtige køkken på Landbrugsskolen, og bagefter havde yderligere 10 personer sluttet sig til forsamlingen, der hørte museumsinspektør Inge Adriansen fortælle om sønderjysk/slesvigsk madkultur og traditioner. I pausen blev der serveret to slags hjemmelavede kager og småkager.

JyskeVestkysten havde en helsides artikel om forberedelserne d. 7. marts, d.8.marts var der næsten en helside om selve arrangementet og dagen efter blev foreningen udnævnt til ”Dagens succes”. Vi er fra bestyrelsens side meget glade for den opbakning, der var, det viser, at temaet har ramt noget meget essentielt. Det gør heller ikke spor, hvis I kunne tænke jer at stemme på foreningen som Månedens succes, når det kommer så vidt.

Bestyrelsen overvejer nu, hvilke arrangementer man vil fortsætte med fremover.

På generalforsamlingen vil I kunne komme med forslag til bestyrelsen.
Generalforsamling afholdes d. 29. marts kl. 19 på Naturskolen  på Gråsten landbrugsskole.

Dagsorden er ifølge vedtægterne. På valg er Kaj Nissen, Vibeke Fonnesberg og Ulrick von Birckhahn. De to sidste genopstiller ikke.
Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Esther Fick. Foredraget hedder:”Fra mamelukker til g-streng” og handler om undertøjets historie.
Foreningen giver kaffen.

Vi håber at se rigtig mange den aften, så vi kan få input fra medlemmerne. Dagsorden til generalforsamlingen er vedlagt.

Husk at betale medlemskontingentet før generalforsamlingen, ellers har I ikke stemmeret.

Vi beder de af jer, der ikke har gjort det endnu, indbetale kr. 100 pr. medlem på foreningens konto i Sydbank: 8060 1167143.
Husk endelig at skrive navn ved indbetalingen, I skal ikke skrive kontingent 2012, men i stedet jeres navn. Så ved kassereren, hvem der har indbetalt.
Det er også muligt at betale til en af bestyrelsesmedlemmerne.

Venlig hilsen
Hanne Næsborg-Andersen

Nyhedsbrev årsskiftet 2011/2012

Kære medlemmer af foreningen

Allerførst ønskes I et rigtig godt Nytår med en stor tak, fordi I støtter dette projekt. Det betyder meget for os, der knokler i bestyrelsen, at vide, at så mange støtter ideen og tankerne bag.

Det har været et år med mange udfordringer for bestyrelsen og meget arbejde. Vi har færdiggjort vores projektbeskrivelse med stor hjælp fra Lisbeth Gram fra firmaet Besouled i Rinkenæs. Resultatet kan ses her

Lige nu er vi ved at få lavet en folder, der kort fortæller om projektet, på dansk og tysk, med mulighed for at melde sig ind.

En lille gruppe arbejder intenst med at få lavet en driftsaftale mellem foreningen og Gråsten landbrugsskole. Vi er kommet rigtig langt, mangler kun at få en juridisk vurdering af resultatet. Ligeledes arbejder en lille gruppe med fondsansøgninger. Vi har manglet såvel en projektbeskrivelse som økonomiske oversigter, så arbejdet starter for alvor nu.

Bestyrelsen har fået Katrine Hoop til at lave foreningens hjemmeside bedre og mere overskuelig. Resultatet (som endnu ikke er helt færdigt) kan ses på www.kulturlandsbyen6300.dk

Vores arrangement i oktober i Fiskbæk, med titlen EN AFTEN OM FISKBÆK PÅ GRÅSTEN LANDBRUGSSKOLE.  Det blev en rigtig god aften med 62 fremmødte og en virkelig fin stemning. Karin Baum fra bestyrelsen tog mange billeder, og bestyrelsen har besluttet at gentage arrangementet i såvel Ladegårdskov som Adsbøl. Der arbejdes på en dato for Ladegårdskov i efteråret 2012.

Her i foråret har vi to arrangementer, så I kan sætte kryds i kalenderen allerede nu, hvis I vil med.

Det første er onsdag d. 7. marts, hvor museumsinspektør Inge Adriansen fra Sønderborg slot kommer og fortæller om ”Smagen af Sønderjylland-Schleswig. En grænseoverskridende madkultur”.
Inge Adriansen er ved at lægge sidste hånd på en bog om dette emne, den udkommer her i foråret.
Ved arrangementet, der foregår på Gråsten landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten, kan man vælge at starte aftenen med at smage nogle af de retter, Inge Adriansen vil fortælle om. Det foregår selvfølgelig også på Landbrugsskolen, med start kl. 18.30. Spisningen og foredrag koster kr. 150 pr. person.
Hvis man vil nøjes med foredraget, som starter kl. 19.30, koster det 50 kr. pr. person.

Maden kræver tilmelding, det sker til Kaj Nissen på tlf. 74 67 80 80 eller på email kaj[a]kajnissen.dk

Vores andet arrangement her i foråret er generalforsamlingen. Den finder sted torsdag d. 29.3 i Naturskolen på Gråsten Landbrugsskole. Efter generalforsamlingen causerer Esther Fick om undertøjets historie. Der kommer en nøjere indkaldelse til dette arrangement.

Der er desværre sket en intern misforståelse, så nogle af vores medlemmer ikke har fået nyhedsbrev, skønt de var tilmeldt og havde betalt kontingent. Det beklager vi selvfølgelig meget. Fejlen skulle være rettet nu.

Og til sidst noget af det mere alvorlige:
Tiden for kontingentindbetaling er kommet.
Vi beder de af jer, der ikke har gjort det endnu, indbetale kr. 100 pr. medlem på foreningens konto i Sydbank: 8060 1167143. Husk endelig at skrive navn ved indbetalingen, I skal ikke skrive kontingent 2012, men i stedet jeres navn. Så ved kassereren, hvem der har indbetalt. Det er også muligt at betale til en af bestyrelsesmedlemmerne.
På forhånd tak.

I kan altid henvende jer til bestyrelsen med gode ideer til aktiviteter, med ris og ros. I kan enten skrive en mail til info[a]kulturlandsbyen6300.dk eller henvende jer personligt til en fra bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne
Hanne Næsborg-Andersen, formand.