Jubilæumskomsammen

Indbydelse

I år kan vi holde 2 x Jubilæum:

10 års jubilæum for ”Flensborg Fjords Kunst & Kulturforeningen – FFKK”

5 års jubilæum for ”Kulturlandsbyen6300”

Dette skal fejres!

Og derfor vil vi gerne indbyde alle medlemmer med familie til et hyggelig arrangement med en masse spændende oplevelser.

Lørdag 22.8 kl. 15.00

på Fiskbæk Naturskole,

som ligger på Gråsten Landbrugsskole Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten

Mad: FFKK og Kulturlandsbyen sørger for grillpølser og salat til at stille sulten. Medbring selv drikkevarer.

Vi starter med et fælles kaffebord og en kagekonkurrence, hvor dem der har lyst, kan komme med deres kreative jubilæumskager og få dem bedømt. (for yderligere oplysninger se dok: ”kagekonkurrence”)

 

Underholdning: Der vil være underholdende aktiviteter for børn og voksne i løbet af dagen.

Ydermere er der mange spændende oplevelser for børn (og børnebørn) på selve landbrugsskolen.

(se hjemmesiden http://www.gl.dk/ )

Hvis der er nogen der ønsker at bidrage med et musikindslag eller noget andet er I meget velkomne til det. ”Scenen er fri”

Overnatning:  Som en speciel oplevelse er der mulighed for overnatning i grisehytter. Medbring selv soveposer og ryd selv op efter jer. Madras fås på Landbrugsskolen, som stiller hytterne gratis til rådighed. Da der kun er 12 hytter (se vedhæftet dokument) gælder først-til-mølle-tilmelding til Annette Dalgas gl@gl.dk, tlf. 7365 1024.

Tilmelding senest 15.8 af hensyn til den praktiske planlægning. 

Tilmelding til Jørgen Chr. Clausen email: spliidclausen@gmail.com eller SMS 2944 9880.

www.ffkk.org

www.kulturlandsbyen6300.dk

www.gl.dk

 

Info om grisehytter

Er du træt og udkørt, men har svært ved at falde i søvn?

Har du brug for mere end almindelig skønhedssøvn?

Har du brug for at…

…SOVE SOM ET SVIN?

 Så ta´ på landet og sov i en grisehytte!

Her er masser af frisk luft og sjove, spændende og lærerige oplevelser.

Nok til at give dig en sund og naturlig træthedsfornemmelse. Øf!

Kom tæt på naturen og landbruget

På Fiskbæk Naturskole og Gråsten Landbrugsskole kan du kombinere en tur på landet med overnatning i det ”fri”. Her kan du nemlig overnatte i grisehytter.

Hytterne ligger på et lille grønt område midt på Landbrugsskolen, kun få meter fra Naturskolen. Her er de placeret rundt om et stort klimatelt. Både telt og hytter er egentligt tiltænkt frilandsgrise, men bare rolig. De har aldrig set skyggen af en gris, men det kan du komme til. Her er nemlig både tamdyr og ”vilddyr” og vi kan byde på masser af sjove, spændende og lærerige oplevelser i naturen og landbruget omkring Fiskbæk.

Faciliteter og muligheder

12 frilandshytter, heraf 2 høje hytter (2m). Hytterne kan rumme mellem 2 og 4 personer, alt afhængig af pladsbehov og antal overnatninger.

Hytterne ligger kun få meter fra Naturskolen, hvor der er adgang til 3 toiletter med bad, i korridoren. Herudover består naturskolen af et stort, lyst og rummeligt lokale, der kan anvendes til mange forskellige formål. Lokalet, der også rummer et hyggeligt pejsehjørne, kan efter nærmere aftale lånes i forbindelse med overnatning i hytterne.

Naturskolen og hytterne ligger midt mellem Gråsten Landbrugsskole og den hertil hørende gård. På gården er der malkekvægstald, grisestald og en mindre stald med heste.

Til landbrugsskolen hører også et godt køkken, der bespiser omkring 100 kostskoleelever. I det daglige serveres god gedigen landkost, men køkkenet spænder vidt og tilbereder gerne maden efter særlige ønsker og behov.

Overnatning i frilandshytterne kan efter ønske kombineres med nogle af naturskolens spændende, sjove og lærerige forløb, eller med oplevelser andre steder på egnen. For eksempel Danfoss Universe, Historiecenter Dybbøl Banke eller Cathrinesminde Teglværk for blot at nævne nogle få.

HUSK! – Medbring selv sovepose, lommelygte m.

 

Jubilæum kagekonkurrence

Kagekonkurrence til Jubilæumsarrangement!

Hej,

Har du lyst til at bage en kage til fælles jubilæumskaffebordet, samt deltage i storstilet kagekonkurrence?

Kagerne vil blive bedømmet ud fra følgende kriterier:

 • Smag
 • Udseende
 • Kreativitet

Når vinderen er kåret, er der kagespisning for alle!

Vinderen vil modtage en lille overraskelsespris!

Kuchenwettbewerb für Jubiläumsarrangement!

Hallo,

Hast du Lust einen Kuchen für unseren gemeinsamen Jubiläumskaffeetisch zu backen und auch in einem großartigen Kuchenwettbewerb teilzunehmen!
Die Kuchen werden nach folgenden Kriterien beurteilt:

 • Geschmack
 • Aussehen
 • Kreativität

Nach der Verkündung der „Kuchengewinnerin“(oder KuchengewinnerJ ), findet das gemeinsame „Kuchenessen“ statt.

Die Kuchengewinner(in) erhält auch eine kleine Überraschungsauszeichnung!

 

MALE I DET FRI 2015

Alle 4 søndage i juli måned fra kl. 11 – 15

Flensborg Fjords Kunst & Kulturforening og Kulturlandsbyen6300

tilbyde interesserede at være kreative under mottoet: MALE I DET FRI

(ved dårligt vejr er der mulighed for at gå indenfor).

– Sted: Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten

– Datoer og underviser:

05.07.15:  under ledelse af Inger Dethlefsen – www.inger.dethlefsen.dk  – der males akvareller

12.07.15: under ledelse af  Birthe Cornelius – www.birthe.cornelius-olsen.dk – eksperimentel maleri på lærreder

19.07.15:  under ledelse af Elena Steinke – www.elena-artstudio.de – grafiske skitser og tegninger

26.07.15: under ledelse af Birthe Anna – www.birtheanna.dk – limfarve på akvarelpapir

– Mødested: ved Fiskbæk Naturskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten

– Deltagere: Alle kan deltage – begyndere og øvede –                                                    børn under 10 år skal ledsages af en voksen

– Gebyr: DKK 75,- per deltager

Deltagerne skal selv medbringe forplejning. Man medbringer materiale til eget forbrug eller kontakter underviseren.

Tilmelding: senest onsdag inden den pågældende søndag –                                    der er begrænset plads

05.07. hos: Inger Dethlefsen – 7445 4446 eller: inger.dethlefsen(a)gmail.com

12.07. hos:  Birthe Cornelius – 2963 5866 eller: birthe.cornelius(a)mail.dk

19.07. hos:  Elena Steinke – 0049 4671 3334 eller mail(a)elena-artstudio.de

26.07. hos: Birthe Anna – 7445 3070 eller info(a)birtheanna.dk

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen den 11.3.2015 på Gråsten Landbrugsskole

Vi var 20 personer til et fint foredrag om Ejderen med Hans-Tyge Hårløv

 1. Valg af dirigent:  Kåre Heide-Ottosen blev valgt som dirigent og konstaterede,at valget var lovligt varslet.
 2. Beretning fra bestyrelsen:  Hanne Næsborg aflægger beretning for 2014.
 3. Regnskab: Tage Nielsen fremlægger regnskabet for 2014.
 4. Kontingent: Forbliver uændret.
 5. Indkomne forslag: Ingen.
 6. Handleplan: Hanne fremlægger vores handleplan.
 7. Valg til bestyrelse og suppleanter: Lise Rosengaard Paulsen genvalgt. Britta Kubiak er valgt i stedet for Kristian Kjær Nielsen. Suppleanterne Bodil Gregersen og Bente Löwe Christiansen genvalgt. Karin Baum er repræsentant for FFKK. Hanne Næsborg-Andersen er repræsentant for Adsbøl Borgerforening.Jørgen Clausen indtræder som repræsentant for Det lille Teaterhus
 8. Valg af revisorer: Bente Damkjær og Anne Marie Brodersen genvalgt.Revisorsuppleant Bent Skibsted genvalgt
 9. Eventuelt

Helle Barsøe roste foreninges bestyrelse og medlemmer for en stor indsats forbindelse med Gråsten æblefestival 2014.

Jørgen Clausen glædede sig til at komme i gang med arbejdet,især projektet med Fra haver til maver.

Kåre Heide-Ottosen kommenterede Gråsten landsbrugsskolens holdninger,især Haver til maver og roste samarbejdet med Kulturlandsbyen.

 

 

Konstituering: Formand: Hanne Næsborg.  Næstformand: Henry Bjerg. Sekretær: Lise Paulsen. Kasser: Jørgen Clausen.

Britta Kubiak, Karin Baum,  Birgitte Norman Houe

Suppleanter: Bodil Gregersen og Bente Løwe Christiansen

Revisorer: Bente Damkjær og Anne Marie Brodersen
Revisorsuppleant: Bente Skibsted

Handleplan 2015

Handleplan for 2015

Handleplanen for 2015 adskiller sig ikke stort fra 2014s handleplan. Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med at udvikle samarbejdet med Gråsten Landbrugsskole.   Vi ønsker at fortsætte med Gråsten Æblefestivalarbejdet.  Vi fortsætter det gode samarbejde med Gråsten Forum og andre foreninger og organisationer og deltager i de sammenhænge, der måtte være relevante for foreningen.

Bestyrelsens beretning 2014

 

Bestyrelsens beretning for 2014.

Det har været et år, hvor vi i bestyrelsen har været gennem nogle rutscheture, men det ser ud til, vi er kommet ud på den anden side.

I januar og februar holdt vi bestyrelsesmøder, hvor temaet var foreningens fremtid. Efter 2013 og forstanderen for Landbrugsskolens afgang var der ikke meget at have optimismen i. Vi enedes dog om at fortsætte og se, hvad den nye forstander ville komme med.

Gråsten Landbrugsskole

Omdrejningspunktet for foreningen kan jo siges at være samarbejdet med Gråsten landbrugsskole. Meget kort tid efter den nye forstander, Kåre Heide-Ottosens tiltræden fik formanden en samtale med ham, hvor foreningens ideer blev fremlagt. Modtagelsen var meget positiv, og blev fulgt op af konkret handling. Kåre Heide-Ottosen har deltaget i et af bestyrelsesmøderne og fremtidsudsigterne er noget lysere for konkrete tiltag, end de har været længe. Her kan nævnes, at tre fra bestyrelsen fra på fredag starter en møderække med Landbrugsskolen om sammen at udforme et projekt, der kan give foreningen i første omgang adgang til lokaler (lige ved siden af Naturskolen) og samtidig involvere foreningen i bl.a. et projekt, Landbrugsskolen gerne vil i gang med, nemlig fra haver til maver. Vi ser frem til samarbejdet.

Samarbejde med Gråsten Forum/Kulturgruppen om æbletema

I løbet af foråret/sommeren 2014 blev flere fra bestyrelsen involveret i arrangementet omkring Gråsten æblefestival. Sønderborg kommune bidrog med en koordinator, som trak et stort læs, samt et økonomisk tilskud. De frivillige knoklede også, og arrangementet løb af stabelen i uge 41 (for skolerne) og uge 42 i centrum af Gråsten. Festivalen sluttede med et velbesøgt arrangement Det store æblekagebord på Gråsten landbrugsskole, hvor ca. 100 personer var mødt op for at spise æblekage, høre Bente Löwe fortælle om Gråsten æblets historie og Tim Hansen spille musik. Desuden var der fællessang. Et lignende arrangement er planlagt for i år, med Landbrugsskolens  bifald. Arbejdet med efterårets Gråsten Æblefestival er allerede i gang, og ideer modtages gerne, ligesom frivillige meget gerne må melde sig.

Gråsten slotsgartneri

I løbet af 2014 har der ikke været afholdt møder om dette projekt, men her i 2015 er der ved at ske noget.

Arrangementer

I løbet af 2014 har der kun været et egentligt arrangement, bestyrelsen har brugt sit krudt på Gråsten æblefestival.

Der blev afholdt et foredrag med overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen om Landbrugets historie d.5.3. i foredragssalen på Gråsten landbrugsskole. Foredragsholderen evnede på overbevisende vis at trække de lange linier frem og samtidig holde fast i de detaljer, der gjorde stoffet levende. En rigtig god oplevelse.

Bestyrelsen

Der har i løbet af året været afholdt 5 bestyrelsesmøder . Derudover har formanden deltaget i møderne i Kulturgruppen samt senere i møderne i styregruppen for Gråsten Æblefestival. Flere fra bestyrelsen har som tidligere nævnt været aktive i forbindelse med Gråsten Æblefestival.

Fremtiden

I løbet af 2015 ønsker bestyrelsen, ligesom sidste år, at der, i samarbejde med Landbrugsskolen og i lyset af Mærskfondens oplysninger, kan defineres et nyt indhold i foreningen, hvor man holder fast i grundtankerne, men gentænker ud fra de nye forudsætninger. Desuden ønsker vi at fortsætte samarbejdet med Kulturgruppen i Gråsten Forum, være aktive med Gråsten Æblefestival samt deltage i de sammenhænge, der måtte være relevante, herunder arbejdet med udformningen af Gråsten slotsgartneri.

Til sidst igen en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, en tak til Kristian, og til Tage, som har været med fra den spæde start. Det bliver mærkeligt, at du ikke er med mere. Derudover en tak til alle jer, der støtter ideen og holder fast.

Invitation generalforsamling 2015

Kære medlemmer af Kulturlandsbyen 6300.

Der indbydes hermed til generalforsamling

 onsdag d. 11. marts 2015

 i Naturskolen på Gråsten Landbrugsskole,  Fiskebækvej 15, 6300 Gråsten.

Dagsorden er ifølge vedtægterne. Forslag til dagsordenen bedes sendt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen

 Formand: Hanne Næsborg-Andersen, Bøgevej 5, 6300 Gråsten, mail:naesborg@gmail.com

 Aftenen starter kl. 19.00 med et foredrag, hvor alle er velkomne.

 Hans-Tyge Hårløv fortæller om grænsefloden Ejderens historie.

 Entré til foredraget kr. 50,- for ikke-medlemmer.          Medlemmer gratis adgang.