Bestyrelsens beretning 2014

 

Bestyrelsens beretning for 2014.

Det har været et år, hvor vi i bestyrelsen har været gennem nogle rutscheture, men det ser ud til, vi er kommet ud på den anden side.

I januar og februar holdt vi bestyrelsesmøder, hvor temaet var foreningens fremtid. Efter 2013 og forstanderen for Landbrugsskolens afgang var der ikke meget at have optimismen i. Vi enedes dog om at fortsætte og se, hvad den nye forstander ville komme med.

Gråsten Landbrugsskole

Omdrejningspunktet for foreningen kan jo siges at være samarbejdet med Gråsten landbrugsskole. Meget kort tid efter den nye forstander, Kåre Heide-Ottosens tiltræden fik formanden en samtale med ham, hvor foreningens ideer blev fremlagt. Modtagelsen var meget positiv, og blev fulgt op af konkret handling. Kåre Heide-Ottosen har deltaget i et af bestyrelsesmøderne og fremtidsudsigterne er noget lysere for konkrete tiltag, end de har været længe. Her kan nævnes, at tre fra bestyrelsen fra på fredag starter en møderække med Landbrugsskolen om sammen at udforme et projekt, der kan give foreningen i første omgang adgang til lokaler (lige ved siden af Naturskolen) og samtidig involvere foreningen i bl.a. et projekt, Landbrugsskolen gerne vil i gang med, nemlig fra haver til maver. Vi ser frem til samarbejdet.

Samarbejde med Gråsten Forum/Kulturgruppen om æbletema

I løbet af foråret/sommeren 2014 blev flere fra bestyrelsen involveret i arrangementet omkring Gråsten æblefestival. Sønderborg kommune bidrog med en koordinator, som trak et stort læs, samt et økonomisk tilskud. De frivillige knoklede også, og arrangementet løb af stabelen i uge 41 (for skolerne) og uge 42 i centrum af Gråsten. Festivalen sluttede med et velbesøgt arrangement Det store æblekagebord på Gråsten landbrugsskole, hvor ca. 100 personer var mødt op for at spise æblekage, høre Bente Löwe fortælle om Gråsten æblets historie og Tim Hansen spille musik. Desuden var der fællessang. Et lignende arrangement er planlagt for i år, med Landbrugsskolens  bifald. Arbejdet med efterårets Gråsten Æblefestival er allerede i gang, og ideer modtages gerne, ligesom frivillige meget gerne må melde sig.

Gråsten slotsgartneri

I løbet af 2014 har der ikke været afholdt møder om dette projekt, men her i 2015 er der ved at ske noget.

Arrangementer

I løbet af 2014 har der kun været et egentligt arrangement, bestyrelsen har brugt sit krudt på Gråsten æblefestival.

Der blev afholdt et foredrag med overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen om Landbrugets historie d.5.3. i foredragssalen på Gråsten landbrugsskole. Foredragsholderen evnede på overbevisende vis at trække de lange linier frem og samtidig holde fast i de detaljer, der gjorde stoffet levende. En rigtig god oplevelse.

Bestyrelsen

Der har i løbet af året været afholdt 5 bestyrelsesmøder . Derudover har formanden deltaget i møderne i Kulturgruppen samt senere i møderne i styregruppen for Gråsten Æblefestival. Flere fra bestyrelsen har som tidligere nævnt været aktive i forbindelse med Gråsten Æblefestival.

Fremtiden

I løbet af 2015 ønsker bestyrelsen, ligesom sidste år, at der, i samarbejde med Landbrugsskolen og i lyset af Mærskfondens oplysninger, kan defineres et nyt indhold i foreningen, hvor man holder fast i grundtankerne, men gentænker ud fra de nye forudsætninger. Desuden ønsker vi at fortsætte samarbejdet med Kulturgruppen i Gråsten Forum, være aktive med Gråsten Æblefestival samt deltage i de sammenhænge, der måtte være relevante, herunder arbejdet med udformningen af Gråsten slotsgartneri.

Til sidst igen en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, en tak til Kristian, og til Tage, som har været med fra den spæde start. Det bliver mærkeligt, at du ikke er med mere. Derudover en tak til alle jer, der støtter ideen og holder fast.