Bestyrelsens beretning 2012

 Bestyrelsens beretning for 2012

 Året har været meget præget af 2017 Kulturhovedstadskampen. På et tidligt tidspunkt blev Kulturlandsbyen6300 valgt som en særlig vigtig del af ansøgningen. Sue Mccauley, som var specialkonsulent i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen, kom på besøg på Landbrugsskolen for at se lokaliteterne og høre om projektet og var meget begejstret. Projektet blev skrevet ind i ansøgningen og udvidet med en ekstra dimension, idet 2017 skulle være et år, hvor professionelle kunstnere fra hele verden skulle komme til stedet og lave kunst med udgangspunkt i natur og kultur. Inspirationen hertil kom fra et tilsvarende projekt i Japan, og projektet blev navngivet ArtFarm. Vi var i den anledning til forskellige arrangementer, kulminerende med et møde med dele af juryen dagen før afgørelsen d. 23.8. Her skulle de forskellige kunstnere, der deltog, fortælle om hver deres projekt, og vores projekt havde så til forskel fra de øvrige fået et helt bord. Her var designskolerne i Kolding og Kiel repræsenteret, de ville gerne lave en fælles camp om design og bæredygtighed på Landbrugsskolen. Ligeledes var der to kunstnere, der havde lavet kunst med udgangspunkt i natur og kultur på landet, og så var der Peder Damgaard og mig (samt Harald Haugaard fra Folkbaltica).

Lige lidt hjalp vores anstrengelser, juryen valgte det sikre, nemlig Århus, og det var en stor sorg. Efter min mening gik hele Danmark (og Europa) glip af en enestående chance for at vise en mulig vej til egnsudvikling.

Det har selvfølgelig også konsekvenser for kulturen i hele området, der er ikke de penge til rådighed, som en udpegelse ville have givet. På nuværende tidspunkt vides det ikke, om projektet ArtFarm realiseres.

Året i øvrigt:

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, hvor diverse ting er kommet på plads.

Bl.a. har vi i samarbejde med Landbrugsskolen lavet et udkast til en driftsaftale til når vores projekt går i gang.

Vores hjemmeside er blevet shinet op, med Katrine Hoops ihærdige indsats og vedligeholdes nu af Lise fra bestyrelsen.

Vi har sendt en ansøgning til en fond og er i forhandlinger med denne. Mere kan desværre ikke siges på nuværende tidspunkt.

Vi har arbejdet videre med ideen om at lave en slags præsidium som en styrkelse af ideen, med prominente kulturpersonligheder.

Samtidig blev den fine projektbeskrivelse endelig færdig

Og så har vi knoklet med Kulturhovedstadsarbejdet.

For at det hele ikke skulle løbe op i knokleri, afholdt vi et inspirationsmøde for bestyrelsen og indbudte ressourcepersoner. På dette møde diskuterede vi mulige tiltag fremover og mange forslag blev luftet. Heriblandt var et multimediearrangement for unge, et arrangement over temaet ”Bæredygtighed”og ”Spis din have”, slesvigsk vin og slesvigsk ost med smagsprøver, kunstnerkolonien i Egernsund, Karsten Biering om egnens industrier, foredrag med dansk/svejtsisk urmager, ”Kend dine rødder” i Ladegårdskov og senere i Adsbøl.

 

I februar var dele af bestyrelsen på besøg på Tørning mølle ved Haderslev. Projektet minder lidt om vores, og vi ville gerne se, hvordan det fungerede. Omgivelserne er fine og åbenbart velbesøgte, men priserne for udlejning var meget høje og lidt afskrækkende.

 

Vi havde i maj måned den glæde, at Kulturudvalget for Sønderborg kommune afholdt møde på Gråsten Landbrugsskole, med forudgående rundvisning, og at de var meget positive overfor projektet uden dog at binde sig for meget.

 

Flere fra bestyrelsen deltog i opstartsmødet for Gråsten Forum. Der var så mange, der ville diskutere kultur, at arrangørerne måtte danne en særskilt gruppe. Møderne i denne gruppe er på nuværende tidspunkt ved at tage form.

 

Arrangementer

Den 7. marts afholdt vi et meget velbesøgt arrangement på Landbrugsskolen om sønderjysk/slesvigsk mad. Inge Adriansen, museumsinspektør fra Sønderborg slot, havde på forhånd udvalgt nogle typiske retter, som hun i samarbejde med det fremragende køkken på Landbrugsskolen havde fået lavet til aftenen. 182 personer mødte op, og mange havde måtte afvises. Inge Adriansen fortalte om den mad, vi fik at spise, og efter spisningen fortalte hun om sønderjysk madtradition, med stort kagebord, som det sig hør og bør.

Der var solid pressedækning af arrangementet, og vi blev udvalgt til dagens succes i JyskeVestkysten d.9. Marts.

 

Generalforsamlingen blev afholdt d.29.3. med efterfølgende foredrag ved Esther Fick om undertøjets historie. En meget fornøjelig historie med mange fysiske eksempler.

 

Alle søndage i juli afholdt vi i tæt samarbejde med Flensborg Fjords Kunst & Kulturforening maledage i det fri på Landbrugsskolen. FFKK stillede undervisere og materialer til rådighed, de deltagende betalte et gebyr samt et beløb for materialer. Det var et fint arrangement, der samlede en del mennesker og allerede er planlagt gentaget i år.

 

Dronning Margrete d.1. blev mindet med en sten, som blev afsløret d.28.oktober ved Munkemølle. Henry Bjerg fra bestyrelsen lagde sammen med sin nabo Steen Ruwald jord til, og Kristian Kjær Nielsen holdt tale ved stenen og efterfølgende foredrag for 80 mennesker på Benniksgaard Hotel. Det var præcis 600 år siden, dronningen døde på et skib i Flensborg fjord ud for Munkemølle. Stenen blev financieret ved et samarbejde mellem Kulturlandsbyen6300, Historisk forening for Gråsten by og Egn og Historisk Forening for Vis herred, med velvillig hjælp fra Peder Damgaard og stenhugger Peter Ehlert i Holbøl.

 

Og nu vi snakker om Peder Damgaard, oplevede vi jo her i efteråret, at han fik et nyt job og sagde sin stilling som bestyrer for Landbrugsskolen op. Vi deltog i hans afskedsreception og gav en gave som en lille påskønnelse af det store arbejde og den velvilje, han altid har vist projektet. Vi ser samtidig frem til samarbejdet med den nye forstander Karsten Dressøe, som har fået en orientering om projektet og støtter det 100 %.

 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde, til vores ressourcepersoner, som altid stiller op og hjælper og til Landbrugsskolens personale.

 

Til sidst vil jeg gerne takke vores medlemmer, som støtter os og ideen. Det er et vigtigt skulderklap og drivkraft.

 

 

 

 

 

 

 Referat