Brugerne og berettigelsen


Talent, øvelse, vejledning og inspiration er nært forbundne størrelser. Men hvor går man hen og får udviklet sin kunst? Hvor får man slukket den tørst eller pustet til den ild, der brænder i én og vil udtrykke sit kreative potentiale?

Hvor enhver lille landsby i Danmark har sin sportshal, må man kigge langt for at få øje på faciliteter, hvor kunstneriske eller kulturelle interesser kan styrketrænes …

musikskoler er centraliserede i de større byer, hvor også samspil og koncerter hovedsagelig finder sted. Kunstudøvelse er i landsbyen begrænset til formningslokalet for skole- eller aftenskoleeleven, og biblioteket må gøre det ud for galleri. Det er ikke så sært, at kreative, unge mennesker flytter bort fra landsbyerne – og med dem også en del af grundlaget for udvikling.

KULTURLANDSBYEN6300 vil stå til rådighed for det uopfyldte tomrum og sørge for at talentet kan komme til udtryk og blomstre. Samtidig vil vi bidrage til, at nærområdet bliver et attraktivt sted at bo og leve. Her skal børn og voksne, områdets beboere og foreninger, skoler, erhvervsliv, turister og kunstnere kunne komme side om side og prøve kræfter med sig selv under kyndig vejledning af de mere øvede.

De nye kreative værksteder og multifunktionelle forsamlingsrum skal understøtte et rigt foreningsliv i lokalområdet. Her er de kreative faciliteter, som ellers kun findes i de større byer – og her er der rum til afholdelse af større møder, workshops/kurser og koncerter, som lokalområdets overbookede kommunale haller og lokaler ikke levner megen plads til. Stedet kan tjene som tilhørssted og base for eksisterende foreninger og interessegrupper og de nye faciliteter vil uden tvivl virke som katalysator og inspirator, så nye foreninger og interessefællesskaber udspringer herfra. Den øgede kulturelle/kunstneriske aktivitet kan forventes at få en afsmittende effekt på nærområdets øvrige etablissementer, sådan at man vil opleve flere koncerter, udstillinger osv. rundt om KULTURLANDSBYEN6300.

Endeligt vil projektet byde på nye oplevelser for de mange turister, der besøger Gråstenområdet og dermed højne kvaliteten af turismeproduktet i området. De mange endagsturister, der besøger haven på Gråsten Slot – kongefamiliens sommerresidens – er oplagte besøgende på et kulturcenter som KULTURLANDSBYEN6300. I Gråsten ligger også feriecenteret Marina Fiskenæs – et badeland, der gennem hele året besøges af gæster fra Danmark, Norge, Sverige og ikke mindst Tyskland. Muligheden for at opleve arbejdende kunstnere og få hands-on oplevelser af områdets historie, natur og kultur, vil uden tvivl være et attraktivt supplement for dette aktive turistsegment.