Placeringen og bagagen


En lang forhistorie har skabt skel mellem nationaliteter, men tiden er inde til at finde en ny identitet i et verdenssamfund. En identitet, der handler om at samarbejde og at bruge, hvad de forskellige kulturer kan bidrage med i dette kulturmøde.

Midt i et grænseland i mere end 1000 år har Sønderjylland / Nord- og Sydslesvig været genstand for talrige kampe, nederlag og stridigheder om egnens skiftende tilhørsforhold mellem hertugdømme og kongerige. Ikke uden grund, blev datidens hovedvej kaldt for Hærvejen. Sønderjyderne værner om danskheden og minder om, at uden et rodfæstet fundament, er der risiko for at miste identitet i en global verden. Men sammen med Tysklands vilje til at overvinde vanskeligheder og opbygning af en ny verden er mulighederne for et nydefi neret og oprigtigt samarbejde tilstede.

Nedenunder det store samarbejde har hvert sogn sin egen historie, sin egen fortælling, sit eget særpræg, der som små lokalmosaikker væver sig ind i et større komplekst og regionalt mønster, og trækker tråde både frem og tilbage i tiden. Stadig lever og tynger fortidens åg; men netop derfor har også viljen til forsoning og frodige relationer en specifik mulighed. Præget af at være en grænseegn mestres dansk/tysk sprog og lægger op til kommunikation og positiv sameksistens frem for at fortsætte fortidens evindelige magtkampe. Det gamle fjendskab er på vej ud. Et ”mod hinanden” er ved at blive skiftet ud med et fredeligt ”med hinanden”.

KULTURLANDSBYEN6300 ønsker at være en aktiv medspiller i dette kulturmøde og den nytte- og merværdi som et samarbejde uvægerligt vil kunne bibringe. Fra KULTURLANDSBYEN6300 skal ringene brede sig fra det lokale til købstæderne Sønderborg, Aabenraa og Flensborg og videre til hele regionen – både nord og syd for grænsen. 

KULTURLANDSBYEN6300 er et oplagt aktiv i den henseende.