Gruen


Martin Reimers fra Gråsten Statsskovdistrikt har i 2008 udarbejdet følgende beskrivelse af området Gruen.

Adsbøl Dam: Stikord.
Området Adsbøl Dam på 4 ha ligger nordvest for Adsbøl. Det består af en slugt, hvor Fiskbæk løber igennem. På siderne er slugten skovbevokset og området har et overdrevs- og engagtigt præg, da det afgræsses med kvæg fra Gråsten Landbrugsskole. Fiskbæk udspringer ved Grøngrøft længere vestpå. Bækken er relativt klarvandet, og bruges som gydevandløb af havørreder. Indtil 1996 lå der 2 karpedamme i slugten. De blev sprængt for at havørrederne kunne svømme op i bækken og gyde, og samtidigt blev der udgravet en mindre sø til erstatning. Resterne af dæmninger og sluser ses tydeligt i området. I landsbyen Adsbøl kaldes slugten for ”E Grue”, og på Landbrugsskolen har den aldrig heddet andet end ”Paradiset”. Og paradisisk er der: Bæk, sø, skov og græssende dyr på et smukt overdrevs- og engareal med mange pragtfulde blomster lige fra kodrivere til orkideer. Man kan bl.a. komme til Adsbøl Dam fra Landbrugsskolen, hvor der går en afmærket sti derned.

Se alle notaterne af Martin Reimers