Handleplan for 2019

Handleplan for 2019

Landbrugsskolen og samarbejde
Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med at udvikle samarbejdet med GråstenLandbrugsskole. Vi er i gang med at videreudvikle samarbejdet efter vores inspirationsmøde efteråret 2017, og begge bestyrelser har nikket ja til dette.Vi håber, der kommer gang i dette i løbet af 2019.

Sporet
”Sporet” i landskabet fra Gråsten landbrugsskole, gennem Roden skov og forbi husmandsstederne bør være mere tydeligt, i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole. Der er lavet oversigt over, hvad der mangler at blive gjort og Landbrug & Fødevarer er kontaktet desangående. Pælene er bestilt, og nu mangler revision af pjecen. Opsætning af pælene klares af unge stærke elever.

Udstillingen KIG gentages i år i samarbejde med FFKK og Gråsten Landbrugsskole. Der bliver fernisering d. 11.05 og udstillingen løber til d. 23.06. Borgmester Erik Lauritzen holder åbningstalen lørdag d. 11.5. kl. 15.

Vi planlægger at afholde ”Sporets dag” d. 9. juni i samarbejde med Haver til Maver og Historisk Forening for Graasten By og Egn. Planlægningen er godt på vej. Vi regner med i år at samarbejde med FFKK om at lave Landart i denne sammenhæng. Insekthoteller er også på tale.

Vi regner med at deltage ved Åbent Landbrug på Landbrugsskolen d. 15.9. Igen i år inddrages husflid, denne gang med endnu flere deltagere.

Æblefestivalen er vi desværre ikke med i, da den er blevet flyttet med kort varsel til d. 13. og 14.9., og vi har ikke ressourcer til at være med der, når vi også skal deltage i Åbent Landbrug d. 15.9.

Skuespil om Fiskbæks historie regner vi med spilles i Den røde Lade i 2020. Skuespillet er skrevet af Kaj Nissen. Vi har søgt fem store fonde og desværre fået afslag fra to af dem. Det slår os dog ikke ud, vi arbejder videre med ideen. Derudover arbejdes der med at få et teaterstykke om Genforeningen skrevet af Kaj Nissen til Sprogforeningen og spillet af Det lille Teater til at blive opført på Landbrugsskolen i foråret 2020.

Vi har deltaget i flere møder om udsmykning af viadukter og broer i Gråsten, herunder viadukten ved Adsbøl Grue. Det fortsætter i 2019. Projektet hedder Kunstruten.

Højskoleaftener på Gråsten Landbrugsskole deltager vi i planlægningen af, og her har vi også indledt samarbejde med den nystartede forening Sønderborg Kulturhub.

Og så arbejder vi på sigt med forskellige projekter, her kan nævnes
fortællefestival, markering af 2020, inddragelse af Kunstskolen, landart.

I 2020 bliver der opsat 7 kunstværker i kommunen til at markere
hundredåret. Foreningen støtter her Historisk Forening for Graasten i arbejdet med at få et af kunstværkerne til Gråsten, og meget gerne til Landbrugsskolen.

I 2024 er det 100 år siden, Landbrugsskolen åbnede. Skolen var ”et barn af ” Genforeningen, og bestyrelsen har diskuteret muligheden for i samarbejde med Landbrugsskolen og andre foreninger at få skrevet en bog om skolens historie. Ideen er stadig meget ny, så flere detaljer kan ikke gives pt.

Vandreweekend med Bettina Hundebøll på Landbrugsskolen deltager vi i d. 15.6. med to mand, en fortæller og en musiker.

Kommunikationen
Vores brochure skal opdateres. Gråsten forums hjemmeside www.graasten.dk skal på foreningssiden have os med.

Medlemmer og samarbejde
Vi vil arbejde for at få flere medlemmer, og jo mere vi kommer ud over rampen, jo mere synlige bliver vi, hvilket forhåbentlig resulterer i flere medlemmer.

Vi fortsætter det gode samarbejde med Historisk Forening for Graasten By og Egn, Gråsten Forum, det kongelige køkkenhaveprojekt, andre foreninger og organisationer og deltager i de sammenhænge, der måtte være relevante for foreningen