Handleplan for 2021


Handleplan for 2021, det, der er tilbage af året.
Med alle forbehold for nye restriktioner i forbindelse med covid-19.
Landbrugsskolen og samarbejde
Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med at udvikle samarbejdet med Gråsten
Landbrugsskole. Vi håber, der kommer gang i dette i løbet af året.
Sporet
”Sporet” i landskabet fra Gråsten landbrugsskole, gennem Roden skov og forbi
husmandsstederne bør være mere tydeligt, i samarbejde med Gråsten
Landbrugsskole. Der er lavet oversigt over, hvad der mangler at blive gjort,
pælene er klar, de mangler kun at blive sat op.
Vi deltager ved Åbent Landbrug på Landbrugsskolen d. 19.9. Igen i år
inddrages husflid. Arrangementet er kommet i stand med meget kort varsel,
fordi det var uklart, hvor mange besøgende der måtte lukkes ind.
Æblefestivalen afholdes som en del af høstmarked i Den kongelige
Køkkenhave. Vi deltager ikke.
Skuespil om Fiskbæks historie arbejder vi videre med finansieringen af.
Højskoleaftener på Gråsten Landbrugsskole deltager vi i planlægningen af.
Bl.a. kommer der søndag d.5.12. en hyggeeftermiddag med julehistorier,
julesange og julekager, vi kalder den ”Julemosaik”.
Og så arbejder vi på sigt med forskellige projekter, her kan nævnes
fortællefestival, inddragelse af Kunstskolen, landart.
I 2024 udgives som sagt en jubilæumsbog om Landbrugsskolens 100 år. Vi
arbejder videre med interview.
Kommunikationen
Vores brochure skal opdateres. Gråsten forums hjemmeside www.graasten.dk
skal på foreningssiden have os med.
Medlemmer og samarbejde
Vi vil arbejde for at få flere medlemmer, og jo mere vi kommer ud over
rampen, jo mere synlige bliver vi, hvilket forhåbentlig resulterer i flere
medlemmer. Covid-19 har ikke været god for foreninger.
Vi fortsætter det gode samarbejde med Historisk Forening for Graasten By og
Egn, Gråsten Forum, det kongelige køkkenhaveprojekt, andre foreninger og
organisationer og deltager i de sammenhænge, der måtte være relevante for
foreningen.