Indkaldelse til generalforsamling 26. marts 2018

Nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen6300

Generalforsamlingen d. 26. marts kl. 19

Afholdes på Naturskolen, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten. (Parkering bag Den røde Lade eller på den afmærkede p-plads er bedst, da Landbrugsskolen kører med store maskiner i området.)
Mødet starter kl. 19 med fortællinger om Gråsten og Gråstenskovene. Det er nogle af de fortællinger, som en del af de mange spejdere på sidste sommers store lejr ved Sønderborg fik lov at høre, da de besøgte Gråsten.
Jette Knapp beretter om Sørøver Alf, Anne Marie Brodersen fortæller om Kejser Wilhelm mindestenen, Asta Flyvholm Kjærs emne er Godtes Grue, og Anton Mortensen tager ”Den lille pige med svovlstikkerne” under kærlig behandling.

Der er gratis adgang og alle er velkomne. Kaffe kan købes.
Efter kaffen afholdes generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægterne.

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag. (Her har bestyrelsen et forslag til vedtægtsændring,
  se nedenfor.)
6. Handleplan for den kommende periode.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Henry Bjerg, Birgitte
Norman Houe og Britta Kubiak er på valg til bestyrelsen. Henry
genopstiller ikke. Birgitte og Britta modtager genvalg. Suppleanterne
Bodil Gregersen og Vagn Anders Victor Hansen modtager genvalg.
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. Revisorerne Anne Marie Brodersen og
Bente Damkjær genopstiller, det samme gør revisorsuppleant Bent Skibsted.
9. Eventuelt.

 

For at se den komplette indkaldelse klik på tekst herunder (pdf-fil åbner i nyt vindue).