Mission og vision


Den sammenhængende mission og vision er:

Med udgangspunkt i højskoletraditionen, at opbygge et samskabende kulturelt kraftcenter i det dansk/tyske grænseland på Gråsten Landbrugsskole.

Et kulturelt kraftcenter karakteriseret ved:

 • Et pulserende og kulturudvekslende miljø for håndens og åndens arbejde
 • Et ideernes møde- og værksted, hvor unge og gamle, lægmænd og eksperter, elever og lærere, lokale og udefrakommende sammen skaber forestillinger om det gode liv i pagt med naturen.

Gråsten Landbrugsskole og Kulturlandsbyen6300 vil sammen realisere visionen ved at

 • tage afsæt i vores eksisterende kulturelle aktiviteter, hvis røde tråd sammenknytter Naturskolen, Haver til Maver projektet, foredrag, lokalhistoriske fortælleaftner, Flensborg Fjords Kunst- og Kulturforenings årlige kunstudstilling i Den røde Lade, Sporets dag, deltagelse i Åbent Landbrug mm.,
 • skabe attraktive fysiske rammer i skolens gamle driftsbygninger, hvor især Den røde Lade er et aktiv for større arrangementer, og
 • udbygge rammer og kulturelle aktiviteter løbende gennem engagerede, kulturskabende menneskers deltagelse.

  Den sammenhængende mission og vision er:

  Med udgangspunkt i højskoletraditionen, at opbygge et samskabende kulturelt kraftcenter i det dansk/tyske grænseland på Gråsten Landbrugsskole.

  Et kulturelt kraftcenter karakteriseret ved:

  • Et pulserende og kulturudvekslende miljø for håndens og åndens arbejde
  • Et ideernes møde- og værksted, hvor unge og gamle, lægmænd og eksperter, elever og lærere, lokale og udefrakommende sammen skaber forestillinger om det gode liv i pagt med naturen.

  Gråsten Landbrugsskole og Kulturlandsbyen6300 vil sammen realisere visionen ved at

  • tage afsæt i vores eksisterende kulturelle aktiviteter, hvis røde tråd sammenknytter Naturskolen, Haver til Maver projektet, foredrag, lokalhistoriske fortælleaftner, Flensborg Fjords Kunst- og Kulturforenings årlige kunstudstilling i Den røde Lade, Sporets dag, deltagelse i Åbent Landbrug mm.,
  • skabe attraktive fysiske rammer i skolens gamle driftsbygninger, hvor især Den røde Lade er et aktiv for større arrangementer, og
  • udbygge rammer og kulturelle aktiviteter løbende gennem engagerede, kulturskabende menneskers deltagelse.