Nyhedsbrev september 2013

Kære medlemmer

Her følger så efterårets nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen. Som I kan se, er der sket nogle ændringer siden sidst, hvad angår finansiering af projektet. I skal endelig spørge bestyrelsen, hvis der er noget, I er i tvivl om. Som sagt arbejder vi videre med at planlægge de næste arrangementer, og I får besked, så snart vi ved noget.
Venlig hilsen
Hanne Næsborg

Nyhedsbrev til Kulturlandsbyens medlemmer, september 2013

Efter en lang og god sommer kommer her det første nyhedsbrev i efteråret. Der er siden sidste Nyhedsbrev sket en afgørende ændring for foreningen. Sidste efterår indbød bestyrelsen en repræsentant fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-
Kinney Møllers Fond til at komme og se bygningerne på Gråsten Landbrugsskole og høre om projektet.

Efter mange forhindringer i form af influenza og udsatte møder lykkedes det endelig her i foråret at få besøg af fondens arkitekt Ulla Lunn. Hun fik forevist området, forelagt planerne og havde selvfølgelig på forhånd sat sig ind i det tilsendte materiale. Hendes (og fondens) konklusion var, at det ikke var et projekt, de ville støtte i den nuværende form. Deres fokus er (som mange andre fondes) drejet fra det kulturelle til det mere samfundsorienterede. Samtidig var det en vigtig faktor, at Sønderborg ikke var blevet Kulturhovedstad i 2017.

Derimod havde hun den for os overraskende melding, at fonden ikke ville være uvillig til at se på en ansøgning fra Gråsten Landbrugsskole om at inddrage det kulturelle som en del af det indhold, uddannelsen skulle have. Lidt i stil med den gamle højskoletanke. Hun kunne selvfølgelig ikke love noget som helst. Det vil sige, at fondsansøger så ville være ejeren af bygningerne, nemlig Gråsten Landbrugsskole, med Kulturlandsbyen6300 som bruger af faciliteterne.

Denne besked gjorde, at forstander Karsten Dressø, (som deltog ved mødet med fonden), tog ideen med til sin bestyrelse. Gråsten Landbrugsskole har nu startet en intern diskussion om, hvordan de bedst udvikler unge menneskers talent for landbrug. I denne diskussion indgår det kulturelle aspekt og Kulturlandsbyen6300. På nuværende tidspunkt er tidsrammen for denne diskussion og proces sat til foråret 2014.

Bestyrelsen fortsætter arbejdet med at lave arrangementer, og I får besked, så snart de er på plads. Der arbejdes med at lave en udstilling på Landbrugsskolen i foråret 2014 over temaet: ”Æblet i centrum”.

Siden sidste nyhedsbrev har foreningen i samarbejde med Flensborg Fjord Kunst & Kulturforening udbudt :”Male i det fri” alle søndage i juli på Gråsten Landbrugsskole.

En stor tak til FFKK for det gode samarbejde.

Venlig hilsen, på bestyrelsens vegne
Hanne Næsborg-Andersen