Nyhedsbrev januar 2016

Allerførst ønskes I alle et rigtig glædeligt Nytår, med alle gode ønsker for det nye år.

Det gælder også vores forening, som lige nu arbejder med at få forskellige tiltag op at stå i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole. Vi er fortrøstningsfulde og ser frem til samarbejde med den nye forstander, når vedkommende bliver udnævnt. Viljen til fra Gråsten Landbrugsskoles side at rumme foreningen og fortsætte samarbejdet er der stadig.

Årskontingent:

Så minder vi om, at det er tid til at indbetale årskontingentet, som er på 100 kr., på foreningens konto i Sydbank: 8060 1167143.

Husk endelig at skrive navn ved indbetalingen, I skal ikke skrive kontingent 2016, men i stedet jeres navn. Så ved kassereren, hvem der har indbetalt.

Det er også muligt at betale kontant til en af bestyrelsesmedlemmerne. Betalingen skal gerne være inde før generalforsamlingen d. 1. marts.

Generalforsamling:

Den årlige generalforsamling i Kulturlandsbyen6300 nærmer sig.

Den afholdes i år tirsdag d. 1. marts kl. 19 på Naturskolen på Gråsten Landbrugsskole.

Generalforsamlingen afholdes efter vedtægterne og forslag kan allerede nu sendes til formanden. Det nærmere program for generalforsamlingen følger senere.

Venlig hilsen

Hanne Næsborg-Andersen, mail:  naesborg@gmail.com

Formand for Kulturlandsbyen6300.

www.kulturlandsbyen6300.dk