Baggrundshistorien


Historien bag KULTURLANDSBYEN6300 handler om savn og drømme og om ildsjæles tværgående samarbejde i et lille lokalsamfund.

Tilbage i 2008 samledes nogle kunstnere og kunstinteresserede mennesker fordi de i Gråsten-området savnede et kunst- og kulturhus – et sted, hvor kunstnere kunne udstille, hvor der var arbejdende værksteder og hvor man som tilskuer havde mulighed for at nyde udstillingerne, koncerter og kulturelle foredrag. Den kommunalt ejede Ahlmannspark i Gråsten var allerede da overbooket med ringe mulighed for nye aktiviteter.

Imens arbejdede en anden gruppe med idéen om at puste liv i landområdet ved at genskabe en kulturel sammenhæng mellem Ladegårdskov over Fiskbæk til Adsbøl. Landsbyer, der engang var nært knyttede til hinanden af sognebånd og landbrugets andelsbevægelse med bl.a. fælles mejeri, men som nu er løsrevne satelliter uden fælles aktiviteter.

Da de 2 grupper fik nys om hinanden og om, at der på Gråsten Landbrugsskole var en stor lade og et loft, der stod tomme, samlede man kræfterne i et fælles drømmeprojekt. Gruppens spæde idéer blev i 2009 belønnet med 45.000 kr. fra Sønderborg Kommunes Ildsjælepulje og dermed kunne konkretiseringen af projektidéen begynde. Initiativgruppen bestod nu af repræsentanter fra den grænseoverskridende kunstnergruppe Flensborg Fjords Kunst & Kulturforening (FFKK), Adsbøl Borgerforening, Det lille Teaterhus fra Ladegårdskov samt privatpersoner med interesse for idéen.

I efteråret 2010 stiftede initiativgruppen foreningen med navnet KULTURLANDSBYEN6300.