Nyhedsbrev februar 2022

Kære modtagere af nyhedsbrev

I ønskes et rigtig godt Nytår, hvor vi forhåbentlig begynder at kunne afholde arrangementer og møder igen.

Årskontingent:

Det er tid til at indbetale årskontingentet, som er på 100 kr. for enkeltmedlemmer, på foreningens konto i Sydbank: 8060 1167143.

Familiekontingentet (husstande, hvor mere end én person er medlem) er 150 kr.

Husk endelig at skrive navn ved indbetalingen, I skal ikke skrive kontingent 2022, men i stedet jeres navn. Så ved kassereren, hvem der har indbetalt.

Det er også muligt at betale kontant til en af bestyrelsesmedlemmerne. Betalingen skal gerne være inde før generalforsamlingen d.22. marts.

Generalforsamling:

Den årlige generalforsamling i Kulturlandsbyen6300 nærmer sig. Den afholdes i år tirsdag d. 22.marts kl. 16.30 på Naturskolen, på Gråsten Landbrugsskole.

Generalforsamlingen afholdes efter vedtægterne og forslag kan allerede nu sendes til formanden.

I kan glæde jer til de sidste to højskoleaftener, som vi arrangerer sammen med Gråsten Landbrugsskole. De holdes i foredragssalen på Landbrugsskolen.

Onsdag d. 23.2 kl. 19 er emnet: Den nye højskolesangbog. Jesper Moesbøll, som før har været forstander på Ask Højskole og redaktør af Sanghåndbogen, guider os igennem den nye Højskolesangbog. Vi skal selvfølgelig også synge sammen. Pris 100 kr inkl. kaffe og kage.

Torsdag d. 10.marts kl. 19.30 kommer en af de bedste standupkomikere i Danmark, nemlig Michael Schøt, med sit show: Demokrati eller Dæmonkrati?. Han er en skarp iagttager af, hvad der rør sig, især indenfor politik, og der venter en rigtig god aften. Pris 200 kr inkl. kaffe og kage.

Vel mødt.

På bestyrelsens vegne

Hanne Næsborg.

www.kulturlandsbyen6300.dk