Handleplan for 2017

Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med at udvikle samarbejdet med Gråsten Landbrugsskole. Vi har haft gode dialoger med den nye ledelse og er i gang med et samarbejde om såvel samarbejdsaftale som søgning af fonde. 

Æblestien og skiltning er et punkt på bestyrelsens liste for 2017. Her vil vi bruge et godkendt logo, så skiltningen bliver ens i området. Man kunne også overveje at arbejde for at få Roden skovs historie fortalt, bør ses i sammenhæng med den kongelige Køkkenhave og projektet der.  ”Sporet” i landskabet fra Gråsten landbrugsskole, gennem Roden skov og forbi husmandsstederne bør være mere tydeligt, i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole. Vi planlægger at afholde ”Sporets dag ” d. 12. juni 2017.  

Vi arbejder videre med den misligholdte del af Sporet, nemlig Adsbøl Grue. Der er indsendt en fælles skrivelse til Skov- og Naturstyrelsen angående mulighed for at bruge området, der nu er helt tilgroet. Denne henvendelse er underskrevet udover vores forening af Adsbøl Borgerforening, Æblegård friskole og Humlehave, Historisk forening for Graasten By og Egn og Gråsten Landbrugsskole. Ligeledes er Sønderborg kommune med i denne sammenhæng, da projektet ”Haver til maver” starter til foråret på Landbrugsskolen, med forhåbentlig gennemgang gennem Gruen. 

Vi arbejder på at deltage i Spejdernes Lejr 2017 i sidste uge af juli ved i samarbejde med FFKK og andre foreninger samt Gråsten Landbrugsskole at tilbyde forskellige aktiviteter på Landbrugsskolen. 

Udstillingen KIG gentages forhåbentlig igen i år i samarbejde med FFKK og Gråsten Landbrugsskole. Der sigtes foreløbig mod slutningen af august, begyndelsen af september. 

Vi håber på at deltage ved Åbent Landbrug på Landbrugsskolen d. 16.9. Meget gerne med hjælp fra medlemmerne. 

Adsbøl Borgerforening har henvendt sig om hjælp til udformning af byporte. Vi skal deltage i et bestyrelsesmøde og høre nærmere. 

Vi har deltaget i flere møder om udsmykning af viadukter og broer i Gråsten, herunder viadukten ved Adsbøl Grue. Det fortsætter i 2017.  

Bestyrelsen arbejder på at afholde et inspirationsmøde med deltagelse fra Landbrugsskolen, hvor man i fællesskab kan udforme retning for samarbejdet og foreningens videre formål og indhold. 

Vi vil arbejde for at få flere medlemmer, og jo mere vi kommer ud over rampen, jo mere synlige bliver vi, hvilket forhåbentlig resulterer i flere medlemmer. Vores brochure og hjemmeside skal revideres. 

Vi ønsker at fortsætte med Gråsten Æblefestivalarbejdet samt deltage med en stand ved samme. 

Vi fortsætter det gode samarbejde med Gråsten Forum, det kongelige køkkenhaveprojekt, andre foreninger og organisationer og deltager i de sammenhænge, der måtte være relevante for foreningen.