Nyhedsbrev marts 2012

Kære medlemmer!

Som I sikkert har hørt, havde vi meget stor opbakning til vores arrangement d. 7. marts med ”Smagen af Sønderjylland-Schleswig” på Gråsten Landbrugsskole. 180 personer deltog i sønderjysk buffet, lavet af det dygtige køkken på Landbrugsskolen, og bagefter havde yderligere 10 personer sluttet sig til forsamlingen, der hørte museumsinspektør Inge Adriansen fortælle om sønderjysk/slesvigsk madkultur og traditioner. I pausen blev der serveret to slags hjemmelavede kager og småkager.

JyskeVestkysten havde en helsides artikel om forberedelserne d. 7. marts, d.8.marts var der næsten en helside om selve arrangementet og dagen efter blev foreningen udnævnt til ”Dagens succes”. Vi er fra bestyrelsens side meget glade for den opbakning, der var, det viser, at temaet har ramt noget meget essentielt. Det gør heller ikke spor, hvis I kunne tænke jer at stemme på foreningen som Månedens succes, når det kommer så vidt.

Bestyrelsen overvejer nu, hvilke arrangementer man vil fortsætte med fremover.

På generalforsamlingen vil I kunne komme med forslag til bestyrelsen.
Generalforsamling afholdes d. 29. marts kl. 19 på Naturskolen  på Gråsten landbrugsskole.

Dagsorden er ifølge vedtægterne. På valg er Kaj Nissen, Vibeke Fonnesberg og Ulrick von Birckhahn. De to sidste genopstiller ikke.
Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Esther Fick. Foredraget hedder:”Fra mamelukker til g-streng” og handler om undertøjets historie.
Foreningen giver kaffen.

Vi håber at se rigtig mange den aften, så vi kan få input fra medlemmerne. Dagsorden til generalforsamlingen er vedlagt.

Husk at betale medlemskontingentet før generalforsamlingen, ellers har I ikke stemmeret.

Vi beder de af jer, der ikke har gjort det endnu, indbetale kr. 100 pr. medlem på foreningens konto i Sydbank: 8060 1167143.
Husk endelig at skrive navn ved indbetalingen, I skal ikke skrive kontingent 2012, men i stedet jeres navn. Så ved kassereren, hvem der har indbetalt.
Det er også muligt at betale til en af bestyrelsesmedlemmerne.

Venlig hilsen
Hanne Næsborg-Andersen