Nyhedsbrev marts 2021, Kulturlandsbyen6300

Nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen6300 marts 2021

Generalforsamling udskudt

Kulturlandsbyens generalforsamling skal normalt afholdes inden udgangen af marts, men som I nok kan regne ud, er det ikke muligt i år på grund af covid-19 og de restriktioner, der er pålagt i den forbindelse. Bestyrelsen har derfor holdt et virtuelt møde og besluttet at arbejde henimod afholdelse af generalforsamlingen i begyndelsen af september 2021. Den nærmere dato følger, når vi ved mere. Årskontingent: Det er tid til at indbetale årskontingentet, som er på 100 kr. for enkeltmedlemmer, på foreningens konto i Sydbank: 8060 1167143. Bemærk: Husk, at familiekontingentet (husstande, hvor mere end én person er medlem) er på 150 kr. Husk endelig at skrive navn ved indbetalingen, I skal ikke skrive kontingent 2021, men i stedet jeres navn. Så ved kassereren, hvem der har indbetalt. Det er også muligt at betale kontant til en af bestyrelsesmedlemmerne eller via mobilpay til Hanne Næsborg mobil 61656448. I så fald skal I skrive kontingent samt navn. Det vil være dejligt, hvis betalingen er inde før d. 1.4. 2021.