Fortælling om hertugerne af Augustenborg – efterfølgende med Kulturlandsbyens generalforsamling

tirsdag den 26. marts kl. 19.00 på Naturskolen ved Gråsten Landbrugsskole.

Fortælling om hertugerne af Augustenborg, som jo også ejede Fiskbæk gods og Gråsten Slot indleder dette års generalforsamling i Kulturlandsbyen6300.

Fortælleren er Thora Nissen, som mange vil huske som guide på Augustenborg slot. Thora har også tidligere skrevet en bog om H.C. Andersen på Augustenborg og Gråsten slotte.

Alle er velkomne.

Generalforsamlingen afvikles i henhold til foreningens vedtægter.
Vagn Hansen, Birgitte Norman Houe og Lise Paulsen er på valg til bestyrelsen. Vagn modtager genvalg. Suppleanterne Bodil Gregersen og Elin Lunding er også på valg, og de er begge villige til at fortsætte.

Foreningen giver den aften kaffe og kage til medlemmerne. Ikke-medlemmer kan købe den.

Gråsten, 7. marts 2019