Handleplan for 2016

Logo

Handleplan for 2016

Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med at udvikle samarbejdet med Gråsten Landbrugsskole. Vi prøver at få aktiviteter op at stå i Den røde Lade. Vi arbejder også allerede nu med planer for spændende tiltag i 2017, men det er for tidligt endnu at røbe.

Vi har holdt et idémøde i bestyrelsen og vil på næste bestyrelsesmøde prøve at konkretisere nogle af planerne.

Æblestien og skiltning er et punkt på bestyrelsens liste for 2016. Her vil vi bruge et godkendt logo, så skiltningen bliver ens i området. Man kunne også overveje at arbejde for at få Roden skovs historie fortalt , bør ses i sammenhæng med den kongelige Køkkenhave og projektet der.

Sporet” i landskabet fra Gråsten landbrugsskole, gennem Roden skov og forbi husmandsstederne bør være mere tydeligt, i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole.

Vi vil arbejde for at få flere medlemmer, og den nye Facebookside har allerede givet resultat i den retning. Bestyrelsen opfordres til at få medlemmerne til at komme med gode, små historier på Facebooksiden.

Vi ønsker at fortsætte med Gråsten Æblefestivalarbejdet.

Vi fortsætter det gode samarbejde med Gråsten Forum, det kongelige køkkenhaveprojekt, andre foreninger og organisationer og deltager i de sammenhænge, der måtte være relevante for foreningen.