Nyt navn og formål til foreningen. Kulturlandsbyen6300 bliver til “Kultur i Gråsten”

Kulturlandsbyen6300 holdt generalforsamling d. 22. Marts på Naturskolen i Gråsten Landbrugsskole. Her besluttede de fremmødte medlemmer at godkende bestyrelsens forslag om ændrede vedtægter. Det betyder, at foreningen fra samme dato ikke længere har som formål at oprette et kulturcenter i den røde lade på Gråsten Landbrugsskole, og derfor heller ikke længere hedder Kulturlandsbyen6300. Foreningens formål er nu at støtte kultur i Gråsten området, så det nye navn er, logisk nok, Kultur i Gråsten. 
Bestyrelsen glæder sig til at gå i gang med arbejdet og konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Vi har allerede en del ideer i støbeskeen.